ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.306.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 306

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
22. lokakuuta 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2013/C 306/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1

2013/C 306/02

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (2)

3

2013/C 306/03

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

4

2013/C 306/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7015 – Bain Capital/Altor/EWOS) (1)

10

2013/C 306/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7042 – Cinven/Heidelberger Leben) (1)

10


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2013/C 306/06

Euron kurssi

11

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2013/C 306/07

Tervehdyttämistoimenpiteet – Päätös ”KREIKKALAISEN SAIRAUSVAKUUTUSOSAKEYHTIÖN LA VIE” tervehdyttämistoimenpiteistä (Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 6 artiklan nojalla tehty ilmoitus)

12

2013/C 306/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

13


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta

FI