Subject of the case
Resolutiivosa

Subject of the case

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 8. novembri 2007. aasta otsuse (asi R 1656/2006‑1) peale, mis käsitleb pihustikujulise ruumilise tähise ühenduse kaubamärgina registreerimist.

Kohtuasja asjaolud

>lt>3

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Jätta hagi rahuldamata .

2. Mõista kohtukulud välja ars Parfum Creation & Consulting GmbH‑lt.