27.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 353/1


EUROPOS PARLAMENTAS

2015–2016 m. SESIJA

2015 m. gegužės 18–21 d. posėdžiai

Posėdžių protokolai paskelbti OL C 217, 2016 6 16 .

PRIIMTI TEKSTAI

2015 m. gegužės 27 d. posėdis

Posėdžių protokolai paskelbti OL C 237, 2016 6 30 .

PRIIMTI TEKSTAI