7.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 55/20


Tožba, vložena 9. januarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

(Zadeva C-10/09)

(2009/C 55/33)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Cattabriga in M. Teles Romão, zastopnika)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predlogi tožeče stranke:

Naj se razglasi, da Portugalska republika, s tem da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Komisije 2006/86/ES z dne 24. oktobra 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah po sledljivosti, obveščanju o hudih in neželenih reakcijah in pojavih ter nekaterih tehničnih zahtevah za kodiranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv in celic (1), v vsakem primeru pa, ker o tem ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznost iz te direktive.

Portugalski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo se je iztekel 1. septembra 2007.


(1)  UL L 294, str. 32.