7.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 55/20


Acțiune introdusă la 9 ianuarie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

(Cauza C-10/09)

(2009/C 55/33)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Cattabriga și M. Teles Romão, agenți)

Pârâtă: Republica Portugheză

Concluziile reclamantei

Să se constate că, întrucât nu a adoptat actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/86/CE a Comisiei din 24 octombrie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de trasabilitate, notificarea reacțiilor și a incidentelor adverse grave, precum și la anumite cerințe tehnice pentru codificarea, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane (1), sau, în orice caz, întrucât nu a comunicat Comisiei aceste măsuri, Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în temeiul directivei menționate.

obligarea Republicii Portugheze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul de transpunere a directivei în dreptul intern a expirat la 1 septembrie 2007.


(1)  JO L 294, p. 32, Ediție specială, 15/vol. 17, p. 150.