7.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 55/20


2009 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

(Byla C-10/09)

(2009/C 55/33)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Cattabriga ir M. Teles Romão

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriimdama 2006 m. spalio 24 d. Komisijos direktyvą 2006/86/EB (1), įgyvendinančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/23/EB dėl atsekamumo reikalavimų, pranešimo apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius bei žmogaus audinių ir ląstelių kodavimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo tam tikrų techninių reikalavimų, įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kuriuo atveju Komisijai nepateikdama šių nuostatų, Portugalijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas direktyvai perkelti baigėsi 2007 m. rugsėjo 1 d.


(1)  OL L 234, p. 32.