18.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 147/1


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket)

2011/C 147/01

A határozat elfogadásának időpontja

2011.3.30.

Állami támogatás hivatkozási száma

NN 55/10

Tagállam

Cseh Köztársaság

Régió

Vegyes

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Poskytování služeb vlastníkům lesů při hospodaření v lesích

Jogalap

1)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – § 46 zákona

2)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Erdészeti ágazat, Környezetvédelem

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 910 CZK (millió)

 

Éves költségvetés: 120 CZK (millió)

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2004.5.1–2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Erdőgazdálkodás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2011.3.30.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32013 (10/N)

Tagállam

Szlovákia

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofou

Jogalap

§ 7 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Természeti csapások vagy rendkívüli események

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 0,32 EUR (millió)

 

Éves költségvetés: 0,08 EUR (millió)

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm