5.6.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/51


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.3.2010 — komissio v. TMT Pragma

(Asia T-527/08) (1)

2010/C 148/85

Oikeudenkäyntikieli: italia

Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 32, 7.2.2009.