Afgørelse

Afgørelse

1 ) Forbundsrepublikken Tyskland har undladt at opfylde de forpligtelser, der paahviler den i henhold til EOEF-Traktaten, idet den ikke har truffet alle de foranstaltninger, der er noedvendige for at efterkomme Raadets direktiv 79/409/EOEF af 2 . april 1979 om beskyttelse af vilde fugle .

2 ) Forbundsrepublikken Tyskland betaler sagens omkostninger .