29.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 356/1


A Bizottság közleménye a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2010/C 356/01

ESzSz (1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe

(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

Az 1999/5/EK irányelv alábbi cikke

Cenelec

EN 41003:1998

Távközlési hálózatokhoz csatlakozó berendezések biztonsági követelményei

EN 41003:1996

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2002.1.1.)

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 41003:1998/AC:2000

 

 

 

EN 41003:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 41003:2008

Távközlési hálózatokhoz és/vagy kábelelosztó rendszerekhez csatlakozó berendezések egyedi biztonsági követelményei

EN 41003:1998

2.1. megjegyzés

2011.7.1.

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

Cenelec

EN 50360:2001

Mobiltelefonok termékszabványa az elektromágneses terek emberi expozíciója alapkorlátainak való megfelelőség bizonyítására (300 MHz–3 GHz)

 

 

3.1.a cikk

EN 50360:2001/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 50364:2001

A 0 Hz–10 GHz frekvenciatartományban működő berendezésekből származó elektromágneses terek emberi expozíciójának korlátozása az elektronikus árucikk-ellenőrző (EAS), a rádiófrekvenciás személyfelismerő (RFID) és hasonló alkalmazások esetén

 

 

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

Cenelec

EN 50364:2010

A 0 Hz–300 GHz frekvenciatartományban működő berendezésekből származó elektromágneses terek által okozott, emberre ható expozíció korlátozása az elektronikus termékfelügyelő (EAS), a rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazások esetén

EN 50364:2001

2.1. megjegyzés

2012.11.1.

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

Cenelec

EN 50371:2002

Termékfőcsoport-szabvány a kis teljesítményű elektronikus és villamos készülékekből származó, az embert érő elektromágneses expozíció határértékeinek való megfelelőség igazolására (10 MHz–300 GHz). Lakosság

 

 

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

Cenelec

EN 50385:2002

Termékszabvány a rádiófrekvenciás elektromágneses terek általi emberi expozícióra vonatkozó alapkorlátokkal vagy referenciaszintekkel rendelkező, vezeték nélküli távközlő rendszerek rádió-bázisállomásai és állandó helyű végállomásai megfelelőségének a bizonyítására (110 MHz–40 GHz). Lakosság

 

 

3.1.a cikk

Cenelec

EN 55022:1998

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

CISPR 22:1997 (Módosítva)

EN 55022:1994

+ A1:1995

+ A2:1997

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.8.1.)

3.1.b cikk

EN 55022:1998/A1:2000

CISPR 22:1997/A1:2000

3. megjegyzés

 

 

EN 55022:1998/A2:2003

CISPR 22:1997/A2:2002

3. megjegyzés

 

 

Cenelec

EN 50401:2006

Termékszabvány a vezeték nélküli távközlőhálózatok rádióadásra (110 MHz–40 GHz) használt, állandó helyű berendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses terek lakossági expozíciója alapkorlátainak vagy referenciaszintjeinek való, üzembe helyezéskori megfelelősége igazolására

 

 

3.1.a cikk

Cenelec

EN 55022:2006

Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

CISPR 22:2005 (Módosítva)

EN 55022:1998

+ A1:2000

+ A2:2003

2.1. megjegyzés

2011.10.1.

3.1.b cikk

EN 55022:2006/A1:2007

CISPR 22:2005/A1:2005

3. megjegyzés

2011.10.1.

 

Cenelec

EN 55024:1998

Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

CISPR 24:1997 (Módosítva)

 

Az időpont lejárt

(2001.7.1.)

3.1.b cikk

EN 55024:1998/A1:2001

CISPR 24:1997/A1:2001

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2004.10.1.)

 

EN 55024:1998/A2:2003

CISPR 24:1997/A2:2002

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.12.1.)

 

Cenelec

EN 60065:2002

Audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek. Biztonsági követelmények

IEC 60065:2001 (Módosítva)

EN 60065:1998

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.3.1.)

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 60065:2002/A1:2006

IEC 60065:2001/A1:2005 (Módosítva)

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.12.1.)

 

EN 60065:2002/A11:2008

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.7.1.)

 

EN 60065:2002/AC:2006

 

 

 

EN 60065:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60215:1989

Rádió-adóberendezések biztonsági előírásai

IEC 60215:1987

 

 

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(1993.6.1.)

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(1995.7.15.)

 

Cenelec

EN 60825-1:1994

Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 1. rész: Készülékosztályozás, követelmények és használati útmutató

IEC 60825-1:1993

 

 

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 60825-1:1994/AC:1995

 

 

 

Cenelec

EN 60825-1:2007

Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 1. rész: Készülékosztályozás és követelmények

IEC 60825-1:2007

EN 60825-1:1994

és módosításai

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.9.1.)

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

Cenelec

EN 60825-2:2004

Lézergyártmányok biztonsága. 2. rész: Optikai szálas távközlési rendszerek biztonsági előírásai (OFCS)

IEC 60825-2:2004

EN 60825-2:2000

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.9.1.)

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.2.1.)

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 4. rész: Lézervédelmek

IEC 60825-4:2006

EN 60825-4:1997

+ A1:2002

+ A2:2003

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.10.1.)

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

3. megjegyzés

2011.9.1.

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Lézergyártmányok biztonsága. 12. rész: Információátvitelhez használt szabadtéri optikai távközlési rendszerek biztonsága

IEC 60825-12:2004

 

 

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

Cenelec

EN 60950-1:2001

Információtechnikai berendezések. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

IEC 60950-1:2001 (Módosítva)

EN 60950:2000

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.7.1.)

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 60950-1:2001/A11:2004

3. megjegyzés

 

 

EN 60950-1:2001/AC:2007

 

 

 

EN 60950-1:2001/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 60950-1:2006

Informatika. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

IEC 60950-1:2005 (Módosítva)

EN 60950-1:2001

és módosítása

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.12.1.)

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 60950-1:2006/A11:2009

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.12.1.)

 

EN 60950-1:2006/A1:2010

IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Módosítva)

3. megjegyzés

2013.3.1.

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Informatika. Biztonság. 22. rész: Szabadtéri berendezések

IEC 60950-22:2005 (Módosítva)

 

 

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 60950-22:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Informatika. Biztonság. 23. rész: Nagy adatmennyiséget tároló berendezések

IEC 60950-23:2005

 

 

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

EN 60950-23:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromágneses összeférhetőségi (EMC). 3–2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre)

IEC 61000-3-2:2005

EN 61000-3-2:2000

+ A2:2005

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.2.1.)

3.1.b cikk

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

IEC 61000-3-2:2005/A2:2009

3. megjegyzés

2012.7.1.

 

EN 61000-3-2:2006/A1:2009

IEC 61000-3-2:2005/A1:2008

3. megjegyzés

2012.7.1.

 

Cenelec

EN 61000-3-3:1995

Elektromágneses összeférhetőségi (EMC). 3–3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei közcélú kisfeszültségű táphálózatokon a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén

IEC 61000-3-3:1994

 

Az időpont lejárt

(2001.1.1.)

3.1.b cikk

EN 61000-3-3:1995/A1:2001

IEC 61000-3-3:1994/A1:2001

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2004.5.1.)

 

EN 61000-3-3:1995/AC:1997

 

 

 

Cenelec

EN 61000-3-3:2008

Elektromágneses összeférhetőségi (EMC). 3–3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei közcélú kisfeszültségű táphálózatokon a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén

IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995

és módosításai

2.1. megjegyzés

2011.9.1.

3.1.b cikk

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromágneses összeférhetőségi (EMC). 3–11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések

IEC 61000-3-11:2000

 

Az időpont lejárt

(2003.11.1.)

3.1.b cikk

Cenelec

EN 61000-3-12:2005

Elektromágneses összeférhetőségi (EMC). 3–12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáram-erősségű berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei

IEC 61000-3-12:2004

 

Az időpont lejárt

(2004.7.1.)

3.1.b cikk

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromágneses összeférhetőségi (EMC). 6–1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése

IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.1.)

3.1.b cikk

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromágneses összeférhetőségi (EMC). 6–2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezet zavartűrése

IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.6.1.)

3.1.b cikk

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromágneses összeférhetőségi (EMC). 6–3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa

IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001

+ A11:2004

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.1.)

3.1.b cikk

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromágneses összeférhetőségi (EMC). 6–4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa

IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.1.)

3.1.b cikk

Cenelec

EN 62311:2008

Elektronikus és villamos berendezések értékelése az embert érő elektromágneses terek (0 Hz–300 GHz) expozíciójának korlátozása szempontjából

IEC 62311:2007 (Módosítva)

 

 

3.1.a és 2. cikk 2006/95/EK

ETSI

EN 300 065-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közvetlenül nyomtató, keskeny sávú távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információ vételére (NAVTEX). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 065-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közvetlenül nyomtató, keskeny sávú távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információk vételére (NAVTEX). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 065-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

2011.4.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 065-3 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közvetlenül nyomtató, keskeny sávú távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információ vételére (NAVTEX). 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (3) bekezdés

ETSI

EN 300 065-3 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közvetlenül nyomtató, keskeny sávú távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információk vételére (NAVTEX). 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (3) bekezdésének e) pontja szerinti alapvető követelményeket tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 065-3 V1.1.1

2.1. megjegyzés

2011.2.28.

3. cikk (3) bekezdés

ETSI

EN 300 086-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, belső vagy külső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 086-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.6.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 086-2 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, belső vagy külső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 086-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

2012.3.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 113-2 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Adat- és/vagy beszédátviteli célú, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 113-2 V1.3.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 113-2 V1.4.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Adat- és/vagy beszédátviteli célú, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 113-2 V1.4.1

2.1. megjegyzés

2011.8.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 135-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. CB-rádióberendezések. A polgári (CB-) sávban működő szögmodulált rádióberendezések (PR 27 rádióberendezések). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 135-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.11.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 162-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). VHF-sávokban működő, tengeri mozgószolgálati rádiótelefon-adók és -vevők. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 162-2 V1.1.2

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.8.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 162-3 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). VHF-sávokban működő, tengeri mozgószolgálati rádiótelefon-adók és -vevők. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke 3. (e) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 162-3 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.8.31.)

3. cikk (3) bekezdés

ETSI

EN 300 219-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. A vevőben meghatározott választ keltő jeladó rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 220-2 V2.1.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 25 MHz-től 1 000 MHz-ig terjedő frekvenciasávban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 220-2 V2.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 220-2 V2.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 25 MHz-től 1 000 MHz-ig terjedő frekvenciasávban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 220-2 V2.1.2

2.1. megjegyzés

2013.5.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Helyszíni személyhívó szolgálat. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 296-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, elsődlegesen analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 296-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennákat használó, elsődlegesen analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 296-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.11.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 296-2 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennákat használó, elsődlegesen analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 296-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

2012.3.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 328 V1.7.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-sávban működő, széles sávú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 328 V1.6.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.6.30.)

3. cikk (2) bekezdés

A szabvány ezen változata értelmében az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésében megállapított követelményeknek való megfelelőség vélelme akkor áll fenn, ha teljesül az alábbi feltétel: A berendezésnek megfelelő spektrummegosztó mechanizmust – pl. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid) stb. – kell megvalósítania annak érdekében, hogy megfeleljen a szabvány e változatának 4.3.5. szakaszában meghatározott speciális követelménynek. A fent említett mechanizmusnak elő kell segítenie a jelenleg létező különféle technológiák és alkalmazások közötti spektrummegosztást, és torlódás esetén egyenlő mértékű hozzáférést kell biztosítania a felhasználók számára (következésképpen minden felhasználó fokozatos szolgáltatáscsökkenést [graceful degradation] tapasztal). Az ETSI jelenleg végzi a különféle spektrummegosztó mechanizmusok hatékonyságának értékelésére szolgáló harmonizált módszerek kidolgozását, melyeket az EN 300 328 v 1.8.1. számú tervezetben rögzít.

ETSI

EN 300 330-2 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz–25 MHz-es sáv rádióberendezései és a 9 kHz–30 MHz-es sáv induktív hurkos rendszerei. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

EN 300 330-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.12.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 330-2 V1.5.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz-től 25 MHz-ig terjedő frekvenciasáv rádióberendezései, és a 9 kHz-től 30 MHz-ig terjedő frekvenciasáv induktív hurkos rendszerei. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 330-2 V1.3.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 341-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat (RP 02). Beépített antennát használó, a vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 373-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az MF- és HF-sávokban használt tengeri mobil adók és vevők. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 373-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az MF- és HF-sávokban használt tengeri mobil adók és vevők. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 373-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

2011.9.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 373-3 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az MF- és HF-sávokban használt tengeri mobil adók és vevők. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (3) bekezdés

ETSI

EN 300 373-3 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az MF- és HF-sávokban használt tengeri mobil adók és vevők. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (3) bekezdésének e) pontja szerinti alapvető követelményeket tartalmazó, harmonizált európai szabvány. E-osztályú digitális szelektív hívás (DSC) berendezése integrált vagy kapcsolódó berendezéssel

EN 300 373-3 V1.1.1

2.1. megjegyzés

2011.9.30.

3. cikk (3) bekezdés

ETSI

EN 300 390-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, adat (és beszéd) átvitelére való rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

ETS 300 390/A1 ED.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2001.4.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 422-2 V1.2.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 25 MHz-tol 3 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, vezeték nélküli mikrofonok. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 422-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 433-2 V1.1.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Két oldalsávos (DSB) és/vagy egy oldalsávos (SSB) amplitúdómodulált, polgári sávban működő rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

EN 300 433-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2002.9.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 440-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Az 1 GHz-től 40 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 440-2 V1.1.2

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.2.28.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 440-2 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Az 1 GHz-től 40 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 440-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

2010.12.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Az 1 GHz-től 40 GHz-ig terjedő frekvenciasávban használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 440-2 V1.3.1

2.1. megjegyzés

2012.5.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú hangkapcsolatok. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 471-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Az EN 300 113 követelményeit teljesítő berendezések által közösen használt csatornák hozzáférésének és megosztásának szabályai. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 674-2-1 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közúti szállítási és forgalmi telematika (RTTT). Az 5,8 GHz-es ipari, tudományos és orvosi (ISM) sávban működő, speciális célú, rövid hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány. 1. alrész: Az útmenti egységek (RSU) követelményei

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 674-2-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közúti szállítási és forgalmi telematika (RTTT). Az 5,8 GHz-es ipari, tudományos és orvosi (ISM) sávban működő, speciális célú, rövid hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: Az R&TTE-irányelv alá tartozó, harmonizált szabvány. 2. alrész: A fedélzeti egységek (OBU) követelményei

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 676-2 V1.4.1

A légiforgalmi URH mobil szolgálat földi telepítésű, kézi, mobil és állandó helyű, amplitúdómodulált rádióadói, -vevői és adó-vevői. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 698-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, szárazföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és -vevői. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 698-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.8.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 698-3 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, szárazföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és -vevői. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke 3. (e) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 698-3 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.8.31.)

3. cikk (3) bekezdés

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 300 718-3 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (3) bekezdés

ETSI

EN 300 720-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Hajófedélzeti UHF-távközlorendszerek és berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

EN 300 720-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.7.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 300 761-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 2,45 GHz-es sávban működő vasúti, automatikus járműazonosító (AVI). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 025-2 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Általános kommunikációs célú VHF rádiótelefon-berendezések, és az ezekhez tartozó, D osztályú, digitális, szelektív hívóberendezések (DSC). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

EN 301 025-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.10.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 025-2 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Általános kommunikációs célú URH rádiótelefon-berendezések, és az ezekhez tartozó, D osztályú, digitális, szelektív hívóberendezések (DSC). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

EN 301 025-2 V1.3.1

2.1. megjegyzés

2011.5.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 025-3 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Általános kommunikációs célú VHF rádiótelefon-berendezések, és az ezekhez tartozó, D osztályú, digitális, szelektív hívóberendezések (DSC). 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének 3. (e) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

EN 301 025-3 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.10.31.)

3. cikk (3) bekezdés

ETSI

EN 301 025-3 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Általános kommunikációs célú URH rádiótelefon-berendezések, és az ezekhez tartozó, D osztályú, digitális, szelektív hívóberendezések (DSC). 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének 3. (e) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

EN 301 025-3 V1.3.1

2.1. megjegyzés

2011.5.31.

3. cikk (3) bekezdés

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). A 76 GHz–77 GHz-es sávban működő radarberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 091-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.6.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Keskeny sávú csatornákon működő, antennacsatlakozóval ellátott, analóg és/vagy digitális (beszéd és/vagy adat) kommunikációs rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 166-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.5.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.3

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Keskeny sávú csatornákon működő, antennacsatlakozóval ellátott, analóg és/vagy digitális (beszéd és/vagy adat) kommunikációs rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 166-2 V1.2.2

2.1. megjegyzés

2011.8.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 178-2 V1.2.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, hordozható rádiótelefon-berendezései (kizárólag nem GMDSS-alkalmazásokhoz). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 178-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.10.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 25 MHz-től 2 000 MHz-ig terjedő sávban működő, zsinór nélküli hangfrekvenciás eszközök. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 357-2 V1.3.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.8.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 360 V1.2.1

Muholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, a 27,5 GHz és a 29,5 GHz közötti frekvenciasávokban a geostacionárius műholdak irányába adó műholdas interaktív végberendezések (SIT) és műholdas használói végberendezések (SUT) harmonizált európai szabványa

EN 301 360 V1.1.3

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.11.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 406 V1.5.1

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlésre (DECT) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány. Általános rádiós követelmények

EN 301 406 V1.4.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 406 V2.1.1

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlésre (DECT) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány. Általános rádiós követelmények

EN 301 406 V1.5.1

2.1. megjegyzés

2011.4.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 423 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált szabvány a földi repülési távközlőrendszerekhez

TBR 023 ED.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2002.9.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 426 V1.2.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, nem vészjelző és nem biztonsági célú, az 1,5/1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, szárazföldi, műholdas, mobil földi állomások (LMES) és tengerészeti, műholdas, mobil földi állomások (MMES) harmonizált európai szabványa

EN 301 426 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2002.6.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 427 V1.2.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, műholdas, mobil földi állomások (LMES) számára

EN 301 427 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2003.8.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 428 V1.3.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Harmonizált európai szabvány nagyon kis apertúrájú végberendezés (VSAT) számára. Az R&TTE- irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adás, adás/vétel vagy csak vétel céljára való műholdas földi állomások

EN 301 428 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.6.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 430 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány a műholdas hírgyűjtés 11–12/13–14 GHz-es frekvenciasávokban működő, hordozható földi állomásai (SNG-TES) számára

TBR 030 ED.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2001.1.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 441 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány az 1,6/2,4 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében, a műholdas, személyi távközlőhálózatokban (S-PCN) működő mobil földi állomások (MES) számára, beleértve a kézi készülékeket is

TBR 041 ED.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2001.1.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 442 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány a 2 GHz-es sávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében, a műholdas, személyi távközlőhálózatokban (S-PCN) működő mobil földi állomások (MES) számára, beleértve a kézi készülékeket is

TBR 042 ED.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2001.1.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 442 V1.2.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2 GHz-es sávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében, a műholdas, személyi távközlő-hálózatokban (S-PCN) működő mobil földi állomásokra (MES) és a kézi készülékekre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

EN 301 442 V1.1.1

2.1. megjegyzés

2012.5.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 443 V1.3.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Kis apertúrájú végberendezések (VSAT) harmonizált európai szabványa. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit kielégítő, a 4 GHz-es és 6 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adás, adás/vétel vagy csak vétel céljára használt műholdas földi állomások

EN 301 443 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.11.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 444 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány az 1,5/1,6 GHz-es sávokban működő, beszéd és/vagy adatkommunikációt megvalósító műholdas, mobil földi állomások (LMES) számára

TBR 044 ED.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2001.1.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 447 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 4/6 GHz-es frekvenciasávokban, az állandó helyű műholdas szolgálat (FSS) keretében, hajók fedélzetén működő műholdas földi állomásokra (ESV-kre) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 449 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 450 MHz-es cellás sávon (CDMA 450) és a 410, 450 és 870 MHz-es PAMR-sávokon (CDMA-PAMR) működő, szórt spektrumú bázisállomásokra vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 459 V1.4.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány műholdas interaktív végberendezésekhez (SIT) és műholdas felhasználói végberendezésekhez (SUT), amelyek geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugároznak a 29,5-től 30,0 GHz-ig terjedő frekvenciasávban

EN 301 459 V1.3.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 489-1 V1.6.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 1. rész: Közös műszaki követelmények

EN 301 489-1 V1.5.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-1 V1.8.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 1. rész: Közös műszaki követelmények

EN 301 489-1 V1.6.1

2.1. megjegyzés

2011.10.1.

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-10 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 10. rész: Első (CT1 és CT1+) és második (CT2) generációs, zsinór nélküli távbeszélő-készülékek sajátos feltételei

EN 301 489-10 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-11 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 11. rész: A földi hangműsorszóró szolgálat adóinak sajátos feltételei

EN 301 489-11 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-12 V2.2.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 12. rész: A 4 GHz és 30 GHz közötti frekvenciasávokban, az állandó helyű műholdas szolgálat (FSS) keretében működő, igen kis apertúrájú, interaktív, műholdas földi állomások sajátos feltételei

EN 301 489-12 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.6.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-13 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 13. rész: A polgári sávban (CB) működő rádiók és segédberendezéseik sajátos feltételei (beszéd és nem beszéd)

EN 301 489-13 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-14 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 14. rész: Analóg és digitális, földi TV-műsorszóró szolgálat adóinak sajátos feltételei

EN 301 489-14 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.7.31.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-15 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 15. rész: A kereskedelemben kapható amatőr rádióberendezések sajátos feltételei

EN 301 489-15 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-16 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 16. rész: A mobil és hordozható, analóg, cellás rádió-távközlési berendezések sajátos feltételei

EN 301 489-16 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-17 V1.3.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 17. rész: A 2,4 GHz-es széles sávú átviteli rendszerek, az 5 GHz-es nagy teljesítőképességű RLAN-berendezések és az 5,8 GHz-es széles sávú adatátviteli rendszerek sajátos feltételei

EN 301 489-17 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.7.31.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-17 V2.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 17. rész: A széles sávú adatátviteli rendszerek sajátos feltételei

EN 301 489-17 V1.3.2

2.1. megjegyzés

2011.10.1.

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-18 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 18. rész: A földi, nyalábolt rádió (TETRA) berendezéseinek sajátos feltételei

EN 301 489-18 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-19 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 19. rész: Az 1,5 GHz-es sávban működő, csak vételre képes adatkommunikációs mobil földi állomások (ROMES) sajátos feltételei

EN 301 489-19 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-2 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 2. rész: Rádiós személyhívó berendezésekre vonatkozó sajátos feltételek

EN 301 489-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-20 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 20. rész: A műholdas mozgószolgálatban (MSS) használt mobil földi állomások (MES) sajátos feltételei

EN 301 489-20 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-22 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 22. rész: A földi telepítésű, mobil és helyhez kötött, légiforgalmi VHF-rádióberendezések sajátos feltételei

EN 301 489-22 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.2.28.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-23 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 23. rész: Az IMT-2000 CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA) rendszerű bázisállomási (BS) rádió-, átjátszó és segédberendezések sajátos feltételei

EN 301 489-23 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.5.31.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-23 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 23. rész: Az IMT-2000 CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA és E-UTRA) rendszerű bázisállomási (BS) rádió-, átjátszó és segédberendezések sajátos feltételei

EN 301 489-23 V1.3.1

2.1. megjegyzés

2012.6.30.

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-24 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 24. rész: Az IMT-2000 CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA) rendszerű mobil és hordozható (UE) rádió- és segédberendezések sajátos feltételei

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-24 V1.5.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 24. rész: Az IMT-2000 CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA és E-UTRA) rendszerű mobil és hordozható (UE) rádió és segédberendezések sajátos feltételei

EN 301 489-24 V1.4.1

2.1. megjegyzés

2012.7.31.

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-25 V2.3.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 25. rész: A CDMA 1x szórt spektrumú mobil állomások és segédberendezések sajátos feltételei

EN 301 489-25 V2.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.4.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-26 V2.3.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 26. rész: A CDMA 1x szórt spektrumú bázisállomások, ismétlők és segédberendezések sajátos feltételei

EN 301 489-26 V2.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.4.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-27 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 27. rész: Rendkívül kis teljesítményű, aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és hozzájuk tartozó periféria-eszközök (ULP-AMI-P) sajátos feltételei

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-28 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 28. rész: A vezeték nélküli digitális video-összeköttetések sajátos feltételei

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-29 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 29. rész: A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő sávokban működő orvosi adatszolgáltató készülékek (MEDS) sajátos feltételei

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-3 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 3. rész: A 9 kHz és 40 GHz közötti frekvenciákon működő, rövid hatótávolságú eszközökre (SRD) vonatkozó sajátos feltételek

EN 301 489-3 V1.3.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-31 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 31. rész: A 9 kHz és 315 kHz közötti frekvenciasávban működő, ultrakis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és a hozzájuk tartozó perifériaeszközök (ULP-AMI-P) berendezéseinek sajátos feltételei

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-32 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 32. rész: Talaj- és falvizsgáló radaralkalmazások sajátos feltételei

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-33 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 33. rész: Az ultraszéles sávú (UWB) távközlő készülékek sajátos feltételei

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-34 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 34. rész: A mobil telefonok külső tápegységének (EPS) sajátos feltételei

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-4 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 4. rész: Állandó rádióösszeköttetésekre, segédberendezésekre és szolgálatokra vonatkozó sajátos feltételek

EN 301 489-4 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-4 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 4. rész: Állandó rádió-összeköttetésekre, segédberendezésekre és szolgálatokra vonatkozó sajátos feltételek

EN 301 489-4 V1.3.1

2.1. megjegyzés

2011.1.31.

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-5 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 5. rész: A földi mobil magánrádióra (PMR) és segédberendezéseire vonatkozó sajátos feltételek (beszéd és nem beszéd)

EN 301 489-5 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-6 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 6. rész: A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlési (DECT) berendezések sajátos feltételei

EN 301 489-6 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.5.31.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-7 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 7. rész: A digitális, cellás rádió-távközlési rendszerek (GSM és DCS) mobil és hordozható berendezéseinek és segédberendezéseinek sajátos feltételei

EN 301 489-7 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.1.31.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-8 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 8. rész: A GSM-bázisállomások sajátos feltételei

EN 301 489-8 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.11.30.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 489-9 V1.4.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 9. rész: Vezeték nélküli mikrofonok, hasonló, rádiófrekvenciás (RF) hangkapcsolati berendezések, zsinór nélküli hangfrekvenciás készülékek és fülbe helyezhető figyelőkészülékek sajátos feltételei

EN 301 489-9 V1.3.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.8.31.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 502 V8.1.2

A mobil kommunikáció globális rendszerének (GSM) harmonizált európai szabványa. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit kielégítő bázisállomási és ismétlőállomási berendezés (GSM 13.21, 8.1.2. változat, 1999)

EN 301 502 V7.0.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2002.4.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 502 V9.2.1

A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). A bázisállomás berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 502 V8.1.2

2.1. megjegyzés

2012.7.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

A mobil távközlés globális rendszere (GSM). A GSM 900 és a GSM 1800 sáv mobil állomásaira vonatkozó, az R&TTE-irányelv (1999/5/EC) 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány

EN 301 511 V7.0.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2004.6.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 526 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 450 MHz-es cellás sávon (CDMA 450) és a 410, 450 és 870 MHz-es PAMR-sávokon (CDMA-PAMR) működő, szórt spektrumú mobil állomásokra vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 681 V1.3.2

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A geostacionárius muholdas mozgószolgálat mobil földi állomásaira (MES-ekre) – beleértve a hordozható földi állomásokat is – és az 1,5/1,6 GHz-es sávokban a muholdas mozgószolgálat (MSS) keretében működő műholdas személyi kommunikációs hálózatokra (S-PCN) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

EN 301 681 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 721 V1.2.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány az 1 GHz alatt működő, alacsony pályán keringő (LEO) műholdat használó, kis sebességű adatkommunikációt (LBRDC) megvalósító mobil földi állomások (MES) számára

EN 301 721 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2002.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 783-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 783-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 783-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

2011.9.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 796 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A CT1 és CT1+ zsinór nélküli távbeszélő-készülékeknek az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabványa

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 797 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A CT2 zsinór nélküli távbeszélő-készülékeknek az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabványa

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 839-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, ultrakis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és perifériák (ULP-AMI-P). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 839-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 839-2 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, ultrakis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és perifériák (ULP-AMI-P). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 839-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

2011.6.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 840-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az 1 785MHz és 1 800MHz közötti harmonizált CEPT-sávban működő digitális rádiómikrofonok. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 843-1 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Tengeri rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 1. rész: Közös muszaki követelmények

EN 301 843-1 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.3.31.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 843-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Tengeri rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 2. rész: URH-rádiótelefon-adók és -vevők sajátos feltételei

EN 301 843-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.3.31.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 843-4 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Tengeri rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 4. rész: Keskeny sávú, közvetlenül nyomtató (NBDP) NAVTEX-vevők sajátos feltételei

EN 301 843-4 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.3.31.)

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 843-5 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Tengeri rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 5. rész: MF/HF-rádiótelefon-adók és -vevők sajátos feltételei

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 843-6 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Tengeri rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 6. rész: Hajók fedélzetén 3 GHz feletti frekvenciasávokban működő földi állomásokra vonatkozó sajátos feltételek

 

 

3. cikk (1) bekezdés b) pont

ETSI

EN 301 893 V1.5.1

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 5 GHz-es, kiváló minőségű RLAN. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 893 V1.4.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.6.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-1 V3.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói berendezései (UE). 1. rész: Az IMT-2000 bevezetésére és általános követelményeire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-1 V2.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.1.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-1 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 1. rész: Az IMT-2000 bevezetésére és általános követelményeire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-1 V3.2.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-10 V2.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatának bázisállomásai (BS), ismétlői és használói berendezései (UE). 10. rész: Az IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-10 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.9.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-10 V4.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói berendezései (UE). 10. rész: Az IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-10 V2.1.1

2.1. megjegyzés

2011.4.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-11 V3.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói berendezései (UE). 11. rész: Az IMT-2000 közvetlen kiterjesztésű CDMA (UTRA FDD) berendezéseire (átjátszóira) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-11 V2.3.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.1.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-11 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 11. rész: Az IMT-2000 közvetlen kiterjesztésű CDMA (UTRA FDD és E-UTRA FDD) átjátszó berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-11 V3.2.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-12 V3.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 12. rész: Az IMT-2000 többvivős CDMA (cdma2000) (átjátszó) berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-12 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 12. rész: Az IMT-2000 többvivős CDMA (cdma2000) átjátszó berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-12 V3.1.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-13 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 13. rész: Az IMT-2000 fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) UE berendezéseire vonatkozó, az R&TTEirányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-14 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 14. rész: Az IMT-2000 fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) BS berendezéseire vonatkozó, az R&TTEirányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-15 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 15. rész: Az IMT-2000 fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) FDD átjátszó berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-16 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 16. rész: Az IMT-2000 fejlett többvivős CDMA ultraszéles sávú mobil (UMB) UE berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-17 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 17. rész: Az IMT-2000 fejlett többvivős CDMA ultraszéles sávú mobil (UMB) BS berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-2 V3.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói berendezései (UE). 2. rész: Az IMT-2000 közvetlen kiterjesztésű CDMA (UTRA FDD) (UE) berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-2 V2.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.1.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-2 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 2. rész: Az IMT-2000 közvetlen kiterjesztésű CDMA (UTRA FDD és E-UTRA FDD) UE berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-2 V3.2.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-3 V3.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói berendezései (UE). 3. rész: Az IMT-2000 közvetlen kiterjesztésű CDMA (UTRA FDD) (BS) berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-3 V2.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.1.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-3 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 3. rész: Az IMT-2000 közvetlen kiterjesztésű CDMA (UTRA FDD és E-UTRA FDD) BS berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-3 V3.2.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-4 V3.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 4. rész: Az IMT-2000 többvivős CDMA (cdma2000) (UE) berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-4 V2.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.5.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-4 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 4. rész: Az IMT-2000 többvivős CDMA (cdma2000) és fejlett többvivős CDMA ultraszéles sávú mobil (UMB) UE berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-4 V3.2.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-5 V3.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 5. rész: Az IMT-2000 többvivős CDMA (cdma2000) (BS) berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-5 V2.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.5.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-5 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 5. rész: Az IMT-2000 többvivős CDMA (cdma2000) és fejlett többvivős CDMA ultraszéles sávú mobil (UMB) BS berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-5 V3.2.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-6 V3.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 6. rész: Az IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-6 V2.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.5.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-6 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 6. rész: Az IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD és E-UTRA TDD) UE berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-6 V3.2.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-7 V3.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és használói berendezései (UE). 7. rész: Az IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-7 V2.2.2

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.1.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-7 V4.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 7. rész: Az IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD és E-UTRA TDD) BS berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 301 908-7 V3.2.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-8 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatának bázisállomásai (BS) és használói berendezései (UE). 8. rész: Az IMT-2000 harmonizált európai szabványa, amely tartalmazza az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit: egyvivős TDMA (UWC 136) (UE)

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 908-9 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatának bázisállomásai (BS) és használói berendezései (UE). 9. rész: Az IMT-2000 harmonizált európai szabványa, amely tartalmazza az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit: egyvivős TDMA (UWC 136) (BS)

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 929-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálatnál GMDSS- és egyéb alkalmazások parti állomásaiként működő VHF-adók és -vevők. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

EN 301 929-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.11.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 301 997-2 V1.1.1

Átvitel és nyalábolás (TM). Többpontos berendezések. A 40,5 GHz–43,5 GHz közötti sávban, vezeték nélküli multimédia-rendszerekhez (MWS) használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 017-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az amplitúdómodulált (AM) hagműsorszóró szolgálat adóberendezései. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A frekvenciamodulált (FM) hangműsorszóró szolgálat adóberendezései. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

EN 302 018-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.11.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 054-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Meteorológiai segédeszközök (MetAids). 400,15 MHz–406 MHz közötti frekvenciatartományban használt, legfeljebb 200 mW teljesítményű rádiószondák. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az 1,3 GHz–50 GHz-es frekvenciasávban működő, vezeték nélküli videoösszeköttetések (WVL). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 065 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Távközlési célú, ultraszéles sávú (UWB) technikák. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 065 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Távközlési célú, ultraszéles sávú (UWB) technikát alkalmazó kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 065 V1.1.1

2.1. megjegyzés

2012.6.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Talaj- és falvizsgáló radaralkalmazások (GPR/WPR) képfeldolgozó rendszerei. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 066-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.11.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földfelszíni digitális hangműsorszóró (T-DAB) szolgálat adóberendezése. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 186 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, műholdas, mobil, repülőgépes földi állomásokra (AES-ekre) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Szárazföldi vízi utakon használatos hajózási radar. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 195-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádiókészülékek 9 kHz és 315 kHz közötti frekvenciasávban, ultrakis teljesítményű aktív orvosi implantátumokhoz (ULP-AMI) és tartozékaikhoz. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 208-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 865 MHz-tol 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 208-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 208-2 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 208-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

2011.11.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.2.3

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 2–2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány olyan digitális rendszerekre, amelyek frekvencia-koordinációt alkalmazó frekvenciasávokban működnek

EN 302 217-2-2 V1.1.3

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.5.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.3.1

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 2–2. rész: Digitális rendszerek, amelyek frekvenciakoordinált frekvenciasávokban működnek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 217-2-2 V1.2.3

2.1. megjegyzés

2011.1.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.4.1

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 2–2. rész: Digitális rendszerek, amelyek frekvenciakoordinált frekvenciasávokban működnek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 217-2-2 V1.3.1

2.1. megjegyzés

2012.9.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 217-3 V1.2.1

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány olyan berendezésekre, amelyek olyan frekvenciasávokban működnek, ahol egyszerűsített frekvenciakoordinációs eljárásokat alkalmaznak, vagy nem alkalmaznak frekvencia-koordinációt

EN 302 217-3 V1.1.3

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.11.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 217-3 V1.3.1

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 3. rész: Berendezések, amelyek olyan frekvenciasávokban működnek, ahol frekvenciakoordinált, vagy koordinálatlan telepítések is alkalmazhatók. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 217-3 V1.2.1

2.1. megjegyzés

2011.4.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.3.1

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 4–2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, antennákra vonatkozó harmonizált európai szabvány

EN 302 217-4-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.7.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.4.1

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 4–2. rész: Antennák. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 217-4-2 V1.3.1

2.1. megjegyzés

2010.12.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.5.1

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 4–2. rész: Antennák. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 217-4-2 V1.4.1

2.1. megjegyzés

2011.10.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Digitális világrádió (DRM) műsorszóró szolgálatának adóberendezése. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 248 V1.1.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A nem SOLAS-hajókon használt navigációs radar. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). A 77 GHz-től 81 GHz-ig terjedő sávban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 288-2 V1.2.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). A 24 GHz-es tartományban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 288-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.5.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 288-2 V1.3.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). A 24 GHz-es tartományban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 288-2 V1.2.2

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.10.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 291-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). 13,56 MHz-en működő, kis távolságú, induktív adatkommunikációs berendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 296 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földfelszíni digitális televízió-műsorszóró szolgálat (DVB-T) adóberendezése. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 297 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Analóg televízió-műsorszóró szolgálat adóberendezése. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 2. rész: A digitális többpontos rádióberendezésekre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 326-2 V1.1.2

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 326-3 V1.3.1

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 3. rész: A többpontos rádióantennákra vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 326-3 V1.2.2

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.10.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 340 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban, az állandó helyű műholdas szolgálat (FSS) keretében, hajók fedélzetén működő műholdas földi állomásokra (ESV-kre) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 372-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Érzékelő- és mozgásérzékelő berendezések. Tartályszintet érzékelő, 5,8, valamint 10, 25, 61 és 77 GHz-es frekvenciasávban működő radar (TLPR). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 426 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 450 MHz-es cellás sávon (CDMA 450) és a 410, 450 és 870 MHz-es PAMR-sávokon (CDMA-PAMR) működő, szórt spektrumú ismétlőkre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 435-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, építőanyagokat elemző és osztályozó készülékalkalmazások. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 435-2 V1.3.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, építőanyagokat elemző és osztályozó készülékalkalmazások. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 435-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

2011.9.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 448 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 14/12 GHz-es frekvenciasávokban vonatokon működő, követő földi állomásokra (EST-kre) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 454-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). Az 1 668,4 MHz-től 1 690 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádiószondák. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 480 V1.1.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A repülőgépek fedélzetén működő GSM-rendszerre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 498-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő motoros eszközök feladat szerinti megkülönböztetése és jellegzetes alkalmazásai. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 500-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó, kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő helyzetkövető berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 500-2 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 500-2 V2.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó, kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 9 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő helyzetkövető berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 500-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

2012.7.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 502 V1.2.1

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 5,8 GHz-es, állandó helyu, széles sávú adatátviteli rendszerek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 502 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.3.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádiókészülékek a 30 MHz és 37,5 MHz közötti frekvenciasávban, ultrakis teljesítményű aktív orvosi membrán-implantátumokhoz és tartozékaikhoz. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Rádióberendezések a 315 kHz-től 600 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 537-2 V1.1.2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, ultrakis teljesítményű orvosi adatszolgáltató rendszerek. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 544-1 V1.1.1

A 2 500 MHz-től 2 690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő széles sávú adatátviteli rendszerek. 1. rész: TDD bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 544-1 V1.1.2

A 2 500 MHz-től 2 690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő széles sávú adatátviteli rendszerek. 1. rész: TDD-bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 544-1 V1.1.1

2.1. megjegyzés

2011.9.30.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 544-2 V1.1.1

A 2 500 MHz-től 2 690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő széles sávú adatátviteli rendszerek. 2. rész: TDD felhasználói berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 561 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. 25 kHz-es, 50 kHz-es, 100 kHz-es vagy 150 kHz-es csatorna-sávszélességgel működő, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó rádióberendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 561 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. 25 kHz-es, 50 kHz-es, 100 kHz-es vagy 150 kHz-es csatorna-sávszélességgel működő, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó rádióberendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

EN 302 561 V1.1.1

2.1. megjegyzés

2011.8.31.

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 567 V1.1.1

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 60 GHz-es, többszörös gigabites WAS-/RLAN-rendszerek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 571 V1.1.1

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Az 5 855 MHz-től 5 925 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő rádiótávközlő berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 574-1 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1 980 MHz-től 2 010 MHz-ig terjedő (föld-űr) és a 2 170 MHz-től 2 200 MHz-ig terjedő (űr-föld) frekvenciatartományban működő MSS műholdas földi állomásának a harmonizált szabványa. 1. rész: A széles sávú rendszerek kiegészítő földi eleme (CGC): Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 574-2 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1 980 MHz-től 2 010 MHz-ig terjedő (föld-űr) és a 2 170 MHz-től 2 200 MHz-ig terjedő (űr-föld) frekvenciatartományban működő MSS műholdas földi állomásának a harmonizált szabványa. 2. rész: A széles sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE): Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 574-3 V1.1.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1 980 MHz-től 2 010 MHz-ig terjedő (föld-űr) és a 2 170 MHz-től 2 200 MHz-ig terjedő (űr-föld) frekvenciatartományban működő MSS műholdas földi állomásának a harmonizált szabványa. 3. rész: A keskeny sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE): Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Eurobalise vonatbefolyásoló rendszerek rádióberendezései. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 609 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Euroloop vonatbefolyásoló rendszerek rádióberendezései. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 623 V1.1.1

Széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (BWA) a 3 400 MHz-től 3 800 MHz-ig terjedő frekvenciasávban. Mobil végberendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 625 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 5 GHz-es, széles sávú, katasztrófaelhárító alkalmazások (BBDR). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 645 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Világméretű műholdas navigációs rendszerek (GNSS) átjátszó berendezései. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Aktív radarcéltárgy kiemelők. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 302 977 V1.1.2

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, járművekre szerelt földi állomásokra (VMES-kre) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

 

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 303 035-1 V1.2.1

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 1. rész: Beszéd és adat (V+D)

EN 303 035-1 V1.1.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2003.9.30.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

EN 303 035-2 V1.2.2

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 2. rész: Közvetlen módú működés (DMO)

EN 303 035-2 V1.2.1

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2004.10.31.)

3. cikk (2) bekezdés

ETSI

ETS 300 487/A1 ED.1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5 GHz-es sávban működő, adatközlést ellátó, csak vételre szolgáló mobil földi állomások (ROMES). Rádiófrekvenciás (RF) előírások

 

 

3. cikk (2) bekezdés

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem, azonban azok a termékek nem érintettek, amelyek nem esnek az új szabvány alkalmazási körébe.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

Ezen túlmenően, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 90/385/EGK és a 93/42/EGK irányelvhez kiadott szabványok felhasználhatók az 1999/5/EK irányelv 3.1.a és 3.1.b cikkelyeinek való megfelelőség bizonyítására.

A termékekről akkor feltételezhető, hogy az irányelvnek megfelelnek, ha olyan felhasználási körülmények között, amelyek közé azokat szánták, a követelményeket kielégítik.

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szervezeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK irányelvvel (2) módosított 98/34/EC (3) európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.

A harmonizált szabványokat az Európai Szabványügyi Szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért.

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(3)  HL L 217., 1998.8.5., 18. o.