16.8.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 276/17


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9476 – Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/JV)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 276/08)

1.   

2019. augusztus 5-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Toyota Tsusho India Private Limited (India) (a továbbiakban: Toyota India) és anyavállalata a Toyota Tsusho Corporation (Japán) (a továbbiakban: Toyota),

Maruti Suzuki India Limited (India) (a továbbiakban: Suzuki India), a Suzuki Motor Corporation (Japán) (a továbbiakban: Suzuki) leányvállalata,

újonnan alapított közös vállalkozás (a továbbiakban: JV, India).

A Toyota és a Suzuki az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (4) bekezdésének b) pontja értelmében közös irányítást szerez a JV felett.

Az összefonódásra újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Toyota esetében: különböző iparágakban végzett egyéb tevékenységek mellett gépjármű- és repülőgép-alkatrészek fejlesztése, gyártása, beszerzése és értékesítése, valamint gépjárművek gyártása és forgalmazása,

—   a Suzuki esetében: egyéb tevékenységek mellett gépjárművek, alkatrészek és pótalkatrészek gyártása és adásvétele,

—   a JV esetében: egyéb tevékenységek mellett a hulladékká vált gépjárművek szállítása, szétszerelése és feldolgozása, valamint az ilyen tevékenységből származó hulladékanyag és egyéb termékek marketingje és értékesítése Indiában.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9476 – Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/JV

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.