7.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/10


Tiesas (virspalāta) 2018. gada 6. marta spriedums – Eiropas Komisija/FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

(Lieta C-579/16 P) (1)

((Apelācija - Valsts atbalsts - “Atbalsta” jēdziens - “Ekonomiskās priekšrocības” jēdziens - Privāta tirgus ekonomikas dalībnieka princips - Piemērojamības un piemērošanas nosacījumi - Finanšu krīze - Secīgas bankas glābšanas operācijas - Risku, kas izriet no pirmajā glābšanas operācijā radītajām dalībvalsts saistībām, ņemšana vai neņemšana vērā, izvērtējot otro glābšanas operāciju))

(2018/C 161/11)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Bouchagiar un L. Flynn, kā arī K. Blanck-Putz)

Pārējās lietas dalībnieces: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (pārstāvji: O. Koktvedgaard, advokat)

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedumu FIH Holding un FIH Erhvervsbank/Komisija (T-386/14, EU:T:2016:474).

2)

Noraidīt pirmo Eiropas Savienības Vispārējā tiesā izvirzīto prasības pamatu.

3)

Nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai nolēmuma par otro pamatu pieņemšanai.

4)

Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


(1)  OV C 14, 16.1.2017.