13.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 211/50


Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2016 – Niagara Bottling/EUIPO

(Cauza T-89/15) (1)

([„Marcă a Uniunii Europene - Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană - Marca verbală NIAGARA - Motiv absolut de refuz - Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2016/C 211/63)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Niagara Bottling LLC (Ontario, Statele Unite) (reprezentant: M. Edenborough, QC)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (reprezentanți: A. Jakab, A. Schifko și D. Walicka, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 12 decembrie 2014 (cauza R 784/2014-5), privind înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii verbale NIAGARA

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Niagara Bottling LLC la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 118, 13.4.2015.