5.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 263/38


2019 m. birželio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Frank/Komisija

(Byla T-478/16) (1)

(Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra - Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2014 - 2020 m.) - Kvietimas teikti paraiškas ir veikla, susijusi su 2016 m. EMTT darbo programa - ERCEA sprendimas atmesti subsidijos paraišką kaip neatitinkančią sąlygų - Komisijai pateiktas administracinis skundas - Netiesioginis atmetimo sprendimas - Nepriimtinumas iš dalies - Tiesioginis atmetimo sprendimas - Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą)

(2019/C 263/42)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Regine Frank (Bona, Vokietija), atstovaujama advokato S. Conrad

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal, L. Mantl ir B. Conte

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2016 m. birželio 17 d. Komisijos sprendimą ir, antra, 2016 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sprendimą, kuriais buvo atitinkamai netiesiogiai ir tiesiogiai atmestas ieškovės pateiktas administracinis skundas remiantis 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 58/2003, nustatančio vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (OL L 11, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 235), 22 straipsnio 1 dalimi.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 475, 2016 12 19.