1975L0106 — RO — 11.04.2009 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 19 decembrie 1974

privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de volum, a unor lichide preambalate

(75/106/CEE)

(JO L 042, 15.2.1975, p.1)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007

L 247

17

21.9.2007