1975L0106 — MT — 11.04.2009 — 003.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ Diċembru, 1974

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prekondizzjonament bil-volum ta’ ċerti likwidi f’imballaġġ minn qabel

(75/106/KEE)

(ĠU L 042, 15.2.1975, p.1)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007.

L 247

17

21.9.2007