1975L0106 — HU — 11.04.2009 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1974. december 19.)

az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(75/106/EGK)

(HL L 042, 15.2.1975, p.1)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.)

L 247

17

21.9.2007