1975L0106 — CS — 11.04.2009 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 19. prosince 1974

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu

(75/106/EHS)

(Úř. věst. L 042, 15.2.1975, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007,

L 247

17

21.9.2007