8.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 90/5


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

2010/C 90/07

Ajutor nr.: XA 261/09

Stat membru: Bulgaria

Regiune: —

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена

Temei legal:

1.

Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2.

Articolul 14 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Bugetul total maxim al ajutorului pe toată durata implementării sale este de 5 771 519 BGN.

Bugetul anual maxim al măsurii este următorul

în 2010: 1 352 345 BGN

în 2011: 1 412 785 BGN

în 2012: 1 472 047 BGN

în 2013: 1 534 342 BGN

Valoarea maximă a ajutorului: Articolul 14 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 – 100 % din costurile eligibile pentru următoarele servicii:

inspecții pe teren ale culturilor de semințe;

emiterea de etichete;

eșantionarea loturilor de semințe în vederea certificării;

analizele de laborator ale eșantioanelor de semințe pe grupuri de culturi;

controale a posteriori ale loturilor de semințe.

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Până la 31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: Asistență acordată IMM-urilor pentru promovarea producției și folosirea unor semințe de înaltă calitate pentru culturi de cereale, plante oleaginoase, plante furajere și tehnice și cartofi

Sectorul (sectoarele) în cauză: Producția de plante și semințe pentru culturi de cereale, plante oleaginoase, plante furajere și tehnice și cartofi

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Darzhaven fond „Zemedelie“

bul. Tsar Boris III 136

1618 Sofia

BULGARIA

Adresa web: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Alte informații: Ajutorul este acordat sub formă de servicii subvenționate prestate de către Izpalnitelna agentsiya po sortoizpitvane, aprobatsiya i semekontrol (IASAS), împuternicită de către Ministerul Agriculturii și Alimentației să exercite controlul asupra semințelor, în temeiul Zakon za posevniya i posadachen material, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006. Ajutorul nu implică plăți directe în numerar către producătorii agricoli.

În conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, ajutorul este accesibil tuturor persoanelor eligibile din zona în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv. Ajutorul nu se acordă retroactiv, pentru activități care au fost deja efectuate de către beneficiar.

Ajutorul acoperă în proporție de 100 % cheltuielile pentru plata serviciilor menționate, care sunt prestate în vederea aplicării măsurilor obligatorii de control prevăzute de Zakon za posevniya i posadachen material și reglementările conexe.

Ajutor nr.: XA 264/09

Stat membru: Spania

Regiune: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010.

Temei legal: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Cheltuielile prevăzute în cadrul schemei de ajutoare în anul 2010 sunt de 20 500 EUR (douăzeci de mii cinci sute de euro), cu un credit total de 12 000 EUR (douăsprezece mii de euro) pentru cooperative și de 8 500 EUR (opt mii cinci sute de euro) pentru asociații.

Valoarea maximă a ajutorului: Valoarea maximă a subvenției nu poate depăși 50 % din cheltuielile eligibile, în limita unui plafon de 12 000 EUR pentru cooperative și de 8 500 EUR pentru asociațiile solicitante.

Data punerii în aplicare: De la data publicării numărului de înregistrare al cererii de exceptare pe site-ul web al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Până la 31 decembrie 2010

Obiectivul ajutorului: Scopul acestei subvenții este de a promova menținerea și ameliorarea calității genetice a șeptelului din Salamanca prin monitorizarea calității laptelui și a calității genetice a vacilor, oilor și caprelor de lapte de către asociațiile și cooperativele de crescători de animale din provincia Salamanca.

Această schemă de ajutoare se aplică în temeiul articolului 16 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole.

Atât pentru asociații, cât și pentru cooperativele crescătoare de animale, se consideră eligibile cheltuielile curente legate în mod direct și cert de activitatea subvenționată (respectiv acordarea de asistență tehnică pentru programele de determinare a calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului), care acoperă:

testele efectuate de terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului șeptelului;

taxele indirecte care pot fi recuperate sau compensate nu sunt eligibile pentru plata ajutorului.

Sectorul (sectoarele) în cauză: Sectorul creșterii animalelor

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Adresa web: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/ControlLechero.pdf

Alte informații: Subvenția este compatibilă cu orice alt tip de subvenție, ajutor, resursă sau venit pentru activitatea subvenționată acordat de orice administrație sau organism public sau privat național sau din Uniunea Europeană ori de alte organisme internaționale, cu condiția să nu se depășească limitele cantitative ale ajutorului stabilite la articolul 16 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei (până la 70 % din costul testelor efectuate).

Beneficiarii subvenției trebuie să îndeplinească toate condițiile stabilite la articolul 16 alineatul (1) litera (b) din regulament. Prin urmare, nu se acordă ajutoare pentru controalele de rutină asupra calității laptelui.

Ajutor nr.: XA 279/09

Stat membru: Franța

Regiune: Département de la Seine-Maritime

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Aides à la réalisation de diagnostics énergétiques «Planète» dans les exploitations agricoles (Seine-Maritime)

Temei legal: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 30 000 EUR pe an

Valoarea maximă a ajutorului: 100 % respectând plafonul de 200 EUR

Data punerii în aplicare: Începând cu data publicării numărului de înregistrare al cererii de exceptare pe site-ul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Perioada 2009-2012

Obiectivul ajutorului: Obiectivul acestei scheme este de a permite agricultorilor să conștientizeze avantajele și punctele slabe ale sistemului lor de exploatare în domeniul consumului de energie, direct sau indirect. Acest diagnostic precede eventuala efectuare de investiții sau căutarea de soluții pentru îmbunătățirea situației exploatației.

Ajutoarele se acordă în conformitate cu dispozițiile articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006.

Sectorul (sectoarele) în cauză: Întregul sector agricol (IMM)

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Monsieur le Président du département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Adresa web: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-les-exploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf

Alte informații: —