18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/9


Mellemliggende ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag til den europæiske unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i tredjelande (1)

(2019/C 207/03)

AUGUST 2018

Tjenestested

Købekraftsparitet

August 2018

Valutakurs

August 2018 (*1)

Justeringskoefficient

August 2018 (*2)

Armenien

404,3

563,360

71,8

Den Demokratiske Republik Congo

2 533

1 897,78

133,5

Egypten

11,92

20,9617

56,9

Sydsudan

301,3

165,639

181,9


SEPTEMBER 2018

Tjenestested

Købekraftsparitet

September 2018

Valutakurs

September 2018 (*3)

Justeringskoefficient

September 2018 (*4)

Argentina

16,15

39,7528

40,6

Den Demokratiske Republik Congo

2 341

1 889,11

123,9

Etiopien

23,64

32,1548

73,5

Liberia

2,079

1,16920

177,8

Sydsudan

252,6

172,183

146,7

Turkmenistan

3,654

4,09220

89,3


OKTOBER 2018

Tjenestested

Købekraftsparitet

Oktober 2018

Valutakurs

Oktober 2018 (*5)

Justeringskoefficient

Oktober 2018 (*6)

Argentina

17,47

43,6671

40,0

Benin

537,9

655,957

82,0

Den Demokratiske Republik Congo

2 175

1 921,30

113,2

Malaysia

3,013

4,83980

62,3

Mali

544,0

655,957

82,9

Namibia

11,63

16,5152

70,4

New Zealand

1,678

1,76380

95,1

Filippinerne

49,02

63,3570

77,4

Sierra Leone

8 781

9 623,99

91,2

Sydsudan

227,7

175,417

129,8

Sudan

28,53

34,0894

83,7

Tyrkiet

3,261

7,04150

46,3


NOVEMBER 2018

Tjenestested

Købekraftsparitet

November 2018

Valutakurs

November 2018 (*7)

Justeringskoefficient

November 2018 (*8)

Aserbajdsjan

1,510

1,93324

78,1

Burundi

1 634

2 049,15

79,7

Den Demokratiske Republik Congo

2 007

1 865,22

107,6

Etiopien

24,86

32,0565

77,6

Georgien

1,879

3,08050

61,0

Elfenbenskysten

591,9

655,957

90,2

Tanzania

1 963

2 601,75

75,4

Turkmenistan

3,968

3,98020

99,7

Zimbabwe

1,174

1,13720

103,2


DECEMBER 2018

Tjenestested

Købekraftsparitet

December 2018

Valutakurs

December 2018 (*9)

Justeringskoefficient

December 2018 (*10)

Argentina

18,81

43,8969

42,9

Kina

6,595

7,90630

83,4

Congo

727,3

655,957

110,9

Den Demokratiske Republik Congo

1 861

1 852,88

100,4

Den Dominikanske Republik

33,16

56,9274

58,2

Guyana

171,1

237,820

71,9

Haiti

75,88

84,4705

89,8

Indonesien (Jakarta)

11 221

16 334,1

68,7

Nepal

112,7

128,920

87,4

Thailand

28,76

37,5030

76,7

Timor Leste

0,9152

1,13870

80,4

Zimbabwe

1,277

1,13870

112,1


JANUAR 2019

Tjenestested

Købekraftsparitet

Januar 2019

Valutakurs

Januar 2019 (*11)

Justeringskoefficient

Januar 2019 (*12)

Angola

363,4

352,198

103,2

Aserbajdsjan

1,629

1,94718

83,7

Benin

506,8

655,957

77,3

Den Centralafrikanske Republik

692,8

655,957

105,6

Den Demokratiske Republik Congo

1 751

1 862,37

94,0

Gambia

34,69

56,7000

61,2

Guinea

9 043

10 364,3

87,3

Liberia

2,205

1,14540

192,5

Malawi

464,2

829,656

56,0

Mali

489,1

655,957

74,6

Namibia

12,38

16,4506

75,3

Filippinerne

51,70

60,2820

85,8

Turkmenistan

4,313

4,00890

107,6


(1)  Eurostats rapport af 29. april 2019 om mellemliggende ajourføring af justeringskoefficienterne for vederlag til Den Europæiske Unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i delegationer uden for EU i henhold til artikel 64 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag X og XI hertil.

Yderligere oplysninger på Eurostats websted (http://ec.europa.eu/eurostat > »Data« > »Database« > »Economy and finance« > »Prices« > »Correction coefficients«).

(*1)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta.

(*2)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*3)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for Liberia.

(*4)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*5)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta.

(*6)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*7)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for Zimbabwe.

(*8)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*9)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for Timor Leste og Zimbabwe.

(*10)  Bruxelles og Luxembourg = 100.

(*11)  1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for Liberia.

(*12)  Bruxelles og Luxembourg = 100.