2.5.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 156/47


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Marzu 2016 – SGP Rechtsanwälte vs UASI – StoryDOCKS (tolino)

(Kawża T-490/15) (1)

((“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Revoka tad-deċiżjoni kkontestata - Tmiem tas-suġġett tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2016/C 156/64)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (München, il-Ġermanja) (rappreżentanti: K. Köklü, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: A. Schifko, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: StoryDOCKS GmbH (Hamburg, il-Ġermanja) (rappreżentanti: R. Graef u C. Rauda, avukati)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI, tal-11 ta’ Ġunju 2015 (Każ R 2042/2014-1), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Verlag Friedrich Oetinger GmbH, li saret StoryDOCKS GmbH, u PF&P Rechtsanwälte, li saret SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB.

Dispożittiv

1)

Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni.

2)

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) huwa kkundannat kemm għall-ispejjeż tiegħu kif ukoll għal dawk sostnuti minn SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB u StoryDOCKS GmbH.


(1)  ĠU C 337, 12.10.2015.