11.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 122/4


Eiropas Kopienu Statistikas biroja 2009. gadā piešķirto dotāciju publicēšana pēc piešķiršanas

2010/C 122/04

Saskaņā ar Finanšu regulas 110. panta 2. punktu un tās īstenošanas kārtības 169. pantu ar šo informējam sabiedrību par darbībām, kuras 2009. gadā atbalstīja Eiropas Kopienu Statistikas birojs.

Datne, kurā uzskaitītas attiecīgās darbības, atrodama serverī EUROPA (http://europa.eu). Šim sarakstam var piekļūt, uzklikšķinot uz “Finansējums”, “Dotācijas, fondi un programmas”, “Finansējums, fondi un programmas, sakārtoti pēc ES politikas jomām”, “Statistika”, un pēc tam izvēloties datni “Liste des subventions attribuées en 2009”.

Sarakstā ir minēts lietas numurs, attiecīgā vienība, saņēmēja nosaukums un valsts, darbības nosaukums, piešķirtā summa un Kopienas līdzfinansējuma likme attiecīgajai darbībai.