2008D0788 — MT — 01.01.2010 — 000.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-3 ta’ Ottubru 2008

li tistabbilixxi l-ammonti netti li jirriżultaw mill-modulazzjoni fakultattiva fil-Portugall għas-snin 2009-2012

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5533)

(Il-verżjoni bil-Portugiż biss hija awtentika)

(2008/788/KE)

(ĠU L 271, 11.10.2008, p.44)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data