2008D0788 — HU — 01.01.2010 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 3.)

az önkéntes moduláció Portugáliában való alkalmazásából származó nettó összegeknek a 2009–2012 közötti naptári évek tekintetében történő meghatározásáról

(az értesítés a C(2008) 5533. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2008/788/EK)

(HL L 271, 11.10.2008, p.44)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum