2008D0788 — EL — 01.01.2010 — 000.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Οκτωβρίου 2008

για τον καθορισμό των καθαρών ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης στην Πορτογαλία για τα ημερολογιακά έτη 2009 έως 2012

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5533]

(Το κείμενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2008/788/ΕΚ)

(ΕΕ L 271, 11.10.2008, p.44)

καταργήθηκε από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία