Subject of the case
Dizpozitiv

Subject of the case

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare – Rechtbank Haarlem – Interpretarea și validitatea Regulamentului (CE) nr. 535/94 al Comisiei din 9 martie 1994 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 68, p. 15), a Regulamentului (CE) nr. 1832/2002 al Comisiei din 1 august 2002 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 290, p. 1), a Regulamentului (CE) nr. 1871/2003 al Comisiei din 23 octombrie 2003 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 275, p. 5) și a Regulamentului (CE) nr. 2344/2003 al Comisiei din 30 decembrie 2003 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 346, p. 38) – Bucăți de carne de pui dezosate, congelate și sărate – Clasificare tarifară

Dizpozitiv

Dispozitivul

În împrejurări precum cele din acțiunea principală, în care declarațiile sub regimul vamal de punere în liberă circulație au fost efectuate anterior datei de 27 septembrie 2005, nu este posibilă invocarea Deciziei organului de soluționare a litigiilor al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) din 27 septembrie 2005 de adoptare a unui raport al organului de apel al OMC (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) și a două rapoarte ale unui grup special al OMC (WT/DS269/R și WT/DS286/R), astfel cum au fost modificate de raportul organului de apel, nici în cadrul interpretării notei complementare 7 la capitolul 2 din Nomenclatura combinată care este cuprinsă în Regulamentul (CE) nr. 1810/2004 al Comisiei din 7 septembrie 2004 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, nici în cadrul aprecierii validității acestei note complementare.