Subject of the case
Rezolutīvā daļa

Subject of the case

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Rechtbank Haarlem – Komisijas 1994. gada 9. marta Regulas (EK) Nr. 535/94 par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā (OV L 68, 15. lpp.), Komisijas 2002. gada 1. augusta Regulas (EK) Nr. 1832/2002 par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā (OV L 290, 1. lpp.), Komisijas 2003. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 1871/2003 par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā (OV L 275, 5. lpp.) un Komisijas 2003. gada 30. decembra Regulas (EK) Nr. 2344/2003 par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā (OV L 346, 38. lpp.) interpretācija un spēkā esamība – Saldēti, atkauloti un sālīti vistas gaļas izcirtņi – Tarifu klasifikācija

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

Tādos apstākļos, kādi pastāv pamatlietās, kad deklarācijas muitas procedūrai “Preču laišana brīvā apgrozībā” tika iesniegtas pirms 2005. gada 27. septembra, uz Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) Strīdu izšķiršanas institūcijas 2005. gada 27. septembra lēmumu, ar kuru tika apstiprināts PTO apelācijas institūcijas ziņojums (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) un divi PTO speciālās grupas ziņojumi (WT/DS269/R un WT/DS286/R), kuros grozījumi ir izdarīti ar PTO apelācijas institūcijas ziņojumu, nevar atsaukties, nedz interpretējot Kombinētās nomenklatūras, kas ir iekļauta Komisijas 2004. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 1810/2004 par grozījumiem Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā, 2. nodaļas 7. papildu piezīmi, nedz arī novērtējot šīs papildu piezīmes spēkā esamību.