Subject of the case
Rezoliucinė dalis

Subject of the case

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Rechtbank Haarlem – 1994 m. kovo 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 535/94, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 68, p. 15), 2002 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1832/2002, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 290, p. 1), 2003 m. spalio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1871/2003, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 275, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 13 t., p. 493), ir 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2344/2003, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 346, p. 38; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 15 t., p. 231), aiškinimas ir galiojimas – Šaldyti ir sūdyti vištienos gabalai be kaulų – Tarifinis klasifikavimas.

Rezoliucinė dalis

Rezoliucinė dalis

Tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis, kai deklaracijos pagal „išleidimo į laisvą apyvartą“ muitinės procedūrą buvo pateiktos iki 2005 m. rugsėjo 27 d., 2005 m. rugsėjo 27 d. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ginčų sprendimo tarybos sprendimu, patvirtinančiu PPO apeliacinės tarybos ataskaitą (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) ir dvi PPO specialiosios grupės ataskaitas (WT/DS269/R ir WT/DS286/R), iš dalies pakeistas Apeliacinės tarybos ataskaita, negalima remtis nei aiškinant Kombinuotosios nomenklatūros 2 skirsnio 7 papildomąją pastabą, esančią 2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1810/2004, iš dalies keičiančiame 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, nei vertinant šios papildomosios pastabos galiojimą.