Subject of the case
Rendelkező rész

Subject of the case

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rechtbank Haarlem – A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 1994. március 9‑i 535/94/EGK bizottsági rendelet (HL L 68., 15. o.), a vám‑ és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2002. augusztus 1‑jei 1832/2002/EGK bizottsági rendelet (HL L 290., 1. o.), a vám‑ és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2003. október 23‑i 1871/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 275., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 13. kötet, 493. o.), a vám‑ és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2003. december 30‑i 2344/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 346., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 15. kötet, 231. o.) értelmezése és érvényessége – Sótartalmú fagyasztott, csont nélküli csirkedarabok – Tarifális besorolás

Rendelkező rész

Rendelkező rész

Az alapeljárásban szereplő körülmények között, amelyek során a szabad forgalomba bocsátás iránti kérelmeket 2005. szeptember 27‑e előtt nyújtották be, nem lehetséges a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: WTO) Vitarendezési Testületének a WTO fellebbviteli testülete jelentését (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) és a WTO vizsgálóbizottság fellebbviteli testületének jelentése által módosított két jelentését (WT/DS269/R és WT/DS286/R) elfogadó 2005. szeptember 27‑i határozatára hivatkozni sem a vám‑ és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23‑i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2004. szeptember 7‑i 1810/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő Kombinált Nómenklatúra 2. árucsoportjához fűzött 7. kiegészítő megjegyzésének az értelmezésekor, sem pedig a kiegészítő megjegyzés érvényességének az értékelésekor.