Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Rechtbank Haarlem - Výklad a platnost nařízení Komise (ES) č. 535/94 ze dne 9. března 1994, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 68, s. 15), nařízení Komise (ES) č. 1832/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290, s. 1), nařízení Komise (ES) č. 1871/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 275, s. 5; Zvl. vyd. 02/13, s. 493) a nařízení Komise (ES) č. 2344/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 346, s. 38; Zvl. vyd. 02/15, s. 231) - Vykostěné, zmrazené a nasolené kuřecí maso – Sazební zařazení

Výrok

Výrok

Za takových okolností, jako jsou okolnosti dotčené ve věci v původním řízení, kdy byla celní prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu podána před 27. zářím 2005, se nelze dovolávat rozhodnutí orgánu pro řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace (WTO) ze dne 27. září 2005 o přijetí zprávy odvolacího orgánu WTO (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) a dvou zpráv zvláštní skupiny WTO (WT/DS269/R a WT/DS286/R), ve znění zprávy odvolacího orgánu, a to ani v rámci výkladu doplňkové poznámky 7 ke kapitole 2 kombinované nomenklatury uvedené v nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ani v rámci posouzení platnosti této doplňkové poznámky.