25.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 145/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso Administrativo no 4 de Madrid (Španija) 10. februarja 2016 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

(Zadeva C-74/16)

(2016/C 145/27)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Tožena stranka: Ayuntamiento de Getafe

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je oprostitev plačila davka na gradnje, instalacije in dela v zvezi s tistimi, izvedenimi na nepremičninah, ki so namenjene razvoju gospodarskih dejavnosti in katerih cilj ni strogo verski, za Katoliško Cerkev v nasprotju s členom 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije?