26.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/1


Informacija o datumu začetka veljavnosti Konvencije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisane v Luganu 30. oktobra 2007

Konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana v Luganu 30. oktobra 2007 (1), je v skladu s členom 69(5) Konvencije začela veljati za Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo 1. januarja 2011, za Evropsko unijo in Islandijo pa 1. maja 2011.


(1)  UL L 147, 10.6.2009, str. 5. Obrazložitveno poročilo h Konvenciji je bilo objavljeno v UL C 319, 23.12.2009, str. 1.