26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/1


Informare privind data intrării în vigoare a Convenției privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

Convenția privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (1), semnată la Lugano la 30 octombrie 2007, a intrat în vigoare între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană la 1 ianuarie 2011, și între Uniunea Europeană și Islanda la 1 mai 2011, în temeiul articolului 69 alineatul (5) din convenție.


(1)  JO L 147, 10.6.2009, p. 5. Raportul explicativ referitor la convenție a fost publicat în JO C 319, 23.12.2009, p. 1.