26.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/1


Informacija apie 2007 m. spalio 30 d. Lugane pasirašytos Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo įsigaliojimo datą

2007 m. spalio 30 d. Lugane pasirašyta Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) pagal Konvencijos 69 straipsnio 5 dalį Europos Sąjungai ir Šveicarijos Konfederacijai įsigaliojo 2011 m. sausio 1 d., o Europos Sąjungai ir Islandijai – 2011 m. gegužės 1 d.


(1)  OL L 147, 2009 6 10, p. 5. Aiškinamoji ataskaita dėl Konvencijos buvo paskelbta OL C 319, 2009 12 23, p. 1.