26.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 138/1


Tájékoztatás a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án Luganóban aláírt egyezmény hatálybalépésének időpontjáról

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án Luganóban aláírt egyezmény (1) – 69. cikkének (5) bekezdésével összhangban – 2011. január 1-jén hatályba lépett az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között, 2011. május 1-jén pedig az Európai Unió és Izland között.


(1)  HL L 147., 2009.6.10., 5. o. Az egyezményhez készült magyarázó jelentést az alábbi helyen tették közzé: HL C 319., 2009.12.23., 1. o.