26.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/1


Informace ohledně data vstupu v platnost Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech podepsané v Luganu dne 30. října 2007

Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (1), podepsaná v Luganu dne 30. října 2007 vstoupila v souladu s čl. 69 odst. 5 této úmluvy v platnost mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací dne 1. ledna 2011 a mezi Evropskou unií a Islandem dne 1. května 2011.


(1)  Úř. věst. L 147, 10.6.2009, s. 5. Důvodová zpráva k úmluvě byla zveřejněna v Úř. věst. C 319, 23.12.2009, s. 1.