20.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 439/11


Īpašais ziņojums Nr. 23/2017

“Vienotā noregulējuma valde: ir sākts darbs pie sarežģītā banku savienības uzdevuma, tomēr vēl ļoti daudz jāpaveic”

(2017/C 439/07)

Eiropas Revīzijas palāta informē, ka ir publicēts īpašais ziņojums Nr. 23/2017 “Vienotā noregulējuma valde: ir sākts darbs pie sarežģītā banku savienības uzdevuma, tomēr vēl ļoti daudz jāpaveic”.

Ziņojums ir pieejams lasīšanai vai lejupielādei Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē: http://eca.europa.eu