18.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 111/1


2012. január 16., hétfő
2012. JANUÁR 16-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

2012/C 111 E/01

Tartalom

1.

Az ülésszak folytatása

2.

Az elnök nyilatkozatai

3.

A Parlament tagjai

4.

Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

5.

Dokumentumok benyújtása

6.

Petíciók

7.

A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

8.

Az elnöki tisztségre pályázók nevének kihirdetése

9.

A következő ülésnap napirendje

10.

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

2012. JANUÁR 16-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK

elnök

1.   Az ülésszak folytatása

Az ülést 18.05-kor nyitják meg.

2.   Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatokat tesz.

Megemlékezik a 2012. január 11-én a szíriai Homsz városában gránátlövedék áldozatául esett francia újságíró, Gilles Jacquier haláláról. Emlékeztet, hogy az elmúlt évben több mint száz újságíró lelte halálát hivatása gyakorlása közben.

Megemlékezik továbbá a Costa Concordia óceánjáró 2012. január 13-án az olasz partok közelében bekövetkezett szerencsétlenségéről, melynek következtében legalább hatan vesztették életüket, és őszinte részvétéről biztosítja az áldozatok hozzátartozóit.

Tisztelettel adózik Manuel Fraga Iribarne, volt európai parlamenti képviselő emléke előtt, aki tegnap, 2012. január 15-én hunyt el, és őszinte részvétéről biztosítja a hozzátartozókat.

Végül pedig tisztelettel adózik Václav Havel emlékének, aki 2011. december 18-án hunyt el.

A Parlament egyperces néma csenddel adózik az elhunytak emlékének.

3.   A Parlament tagjai

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették José Manuel García-Margallo y Marfil spanyol kormánytaggá történő kinevezését, kinevezésének első napja: 2011. december 21.

Mivel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2011. december 21-i hatállyal megüresedett, és erről értesíti az érintett tagállamot.

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Íñigo Méndez de Vigo spanyol kormánytaggá történő kinevezését, kinevezésének első napja: 2011. december 23.

Mivel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2011. december 23-i hatállyal megüresedett, és erről értesíti az érintett tagállamot.

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Maria Auxiliadora Correa Zamora kinevezését José Manuel García-Margallo y Marfil helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2012. január 13.

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Juan Naranjo Escobar kinevezését Íñigo Méndez de Vigo helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2012. január 13.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Maria Auxiliadora Correa Zamora és Juan Naranjo Escobar elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

*

* *

Ilda Figueiredo írásban közölte, hogy 2012. január 18-i hatállyal lemond európai parlamenti képviselői mandátumáról.

Michail Tremopoulos írásban közölte, hogy 2012. február 2-i hatállyal lemond európai parlamenti képviselői mandátumáról.

Elizabeth Lynne írásban közölte, hogy 2012. február 4-i hatállyal lemond európai parlamenti képviselői mandátumáról.

A Parlament az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően megállapítja az üresedéseket, és ezekről tájékoztatja az érintett tagállamokat.

*

* *

Az Európai Parlamentnek a 2009–2014-es parlamenti ciklus hátralévő részére érvényes összetételével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépését követően a holland hatóságok 2011. december 15-től Daniël van der Stoep-ot nevezték ki a Hollandiát megillető helyre.

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Ana Miranda kinevezését Oriol Junqueras Vies helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2012. január 1.

Az illetékes francia hatóságok bejelentették Younous Omarjee kinevezését Elie Hoarau helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2012. január 4.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Daniël van der Stoep, Ana Miranda és Younous Omarjee elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

4.   Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1)

szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke)

(O-000239/2011) felteszi: Maria do Céu Patrão Neves, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luis Manuel Capoulas Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Egyensúlyhiány az élelmiszer-ellátási láncban (B7-0675/2011);

(O-000302/2011) felteszi: Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az élelmiszer-ellátási lánc átláthatósága és méltányossága (B7-0676/2011);

(O-000001/2012) felteszi: Rolandas Paksas és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Egyensúlyhiány az élelmiszer-ellátási láncban (B7-0021/2012).

2)

nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda és Marc Tarabella, a poliklórozott bifenilekkel (PCB) szennyezett folyók és tengerparti övezetek megtisztításáról szóló uniós programról (0001/2012);

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes és Rui Tavares, a célzott gyilkosságokhoz használt robotrepülőgépek bevetéséről (0002/2012);

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Pașcu, Niccolò Rinaldi és David-Maria Sassoli, az igazakra való emlékezés európai napja létrehozásának támogatásáról (0003/2012).

5.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a parlamenti bizottságok, jelentések:

*Ajánlás az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gyalogosok biztonságáról szóló előírás-tervezetével és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a világító diódás (LED-es) fényforrásokról szóló előírás-tervezetével kapcsolatos európai uniós álláspontról szóló tanácsi határozattervezetről (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0004/2012)

*Ajánlás az Uniónak az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) a járműveknek a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 29. sz. előírásához való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0005/2012)

***Ajánlás az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről és az ahhoz kapcsolódó eljárási szabályok megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Brian Simpson (A7-0391/2011)

Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzata saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48. cikke (2) bekezdésének módosításáról (2011/2168(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Jelentés: A mezőgazdasági bemeneti ellátási lánc: szerkezet és hatások (2011/2114(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: José Bové (A7-0421/2011)

Jelentés a nők háború alatti helyzetéről (2011/2198(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

Jelentés a polgárok szolgálatában álló európai uniós űrstratégiáról (2011/2148(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

***I Jelentés a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Louis Michel (A7-0441/2011)

Jelentés az energiához való egyetemes hozzáférés 2030-ig történő elérésére vonatkozó célkitűzést támogató uniós fejlesztési együttműködésről (2011/2112(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

***Ajánlás az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Brian Simpson (A7-0448/2011)

***Ajánlás az Európai Unió és Grúzia közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2)

a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 120. cikke):

Sandra Kalniete és Vytautas Landsbergis. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Szovjetunió szétesésének huszadik évfordulójáról (B7-0733/2011)

utalva

illetékes: AFET

vélemény: LIBE

6.   Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

 

2012. január 9.

Manfred Sachse (2 aláírás) (1301/2011); Jean MORTES (1302/2011); Ioannis Chatzisavvas (1303/2011); Leszek Surowiec (1304/2011); Christopher Hargreaves (1305/2011); Stanisław Nienaltowski (1306/2011); Rudolf Walke (1307/2011); Przemysaw Kosowski (1308/2011); Dieter Krapp (1309/2011); Silke Scheutzow (1310/2011); Brigitte Michels (1311/2011); Kazimierz Zwolicki (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu) (1312/2011); Zbigniew Durkalec (21 aláírás) (1313/2011); Jean-Marie Taga Fosso (1314/2011); Wojciech Zaglewski (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (1315/2011); Stanisław Habdas (Komitet Obywatelski ds Praworządności i Walki z Korupcją) (1316/2011); Lesław Hardziej (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych) (6 aláírás) (1317/2011); Muller Halina Nalewajk (1318/2011); Peter Haase (Deutsches Institut fur antibiotika-, gentechnik- und giftfreie krebspräventive Selbstversorgung) (1319/2011); Zygmunt Cakala (1320/2011); Massimo Pradella (Organisation internationale pour la protection des animaux) (112 683 aláírás) (1321/2011); (bizalmasan kezelt név) (1322/2011); (bizalmasan kezelt név) (1323/2011); Izsák-Bács Jeremiás (Magyarországi Anabaptista Misszió, Magyar Keresztény Mennonita Egyház) (1324/2011); (bizalmasan kezelt név) (1325/2011); Moritz Diehl (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING (ESAT-SCD) (60 aláírás) (1326/2011); Trevor Mayes (1327/2011); Eduardo José Rodríguez Trujillo (1328/2011); Vasil Kadrinov (132 aláírás) (1329/2011); Agyeman Badu (GHANA NATIONALS ASSOCIATION PORDENONE BRANCH) (1330/2011); Giovanni Passerini (Circolo Legambiente „IL PLATANO”) (2 aláírás) (1331/2011); (bizalmasan kezelt név) (1332/2011); (bizalmasan kezelt név) (1333/2011); Bogusław Berliński (1334/2011); (bizalmasan kezelt név) (1335/2011); Rudolf Karlberger (1336/2011); (bizalmasan kezelt név) (1337/2011); Katja Braas (1338/2011); Martin Jais (1339/2011); (bizalmasan kezelt név) (1340/2011); (bizalmasan kezelt név) (1341/2011); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (1342/2011); (bizalmasan kezelt név) (1343/2011); (bizalmasan kezelt név) (1344/2011); (bizalmasan kezelt név) (1345/2011); (bizalmasan kezelt név) (1346/2011); Anselma Guillermina Gómez Angulo (1347/2011); (bizalmasan kezelt név) (1348/2011); Alexandru Măgurean (177 aláírás) (1349/2011); Thomas Bartl (1350/2011); Christian Frener (1351/2011); Georg Pichler (1352/2011); Dimitar Dimitrov (1353/2011); Günter Dillikrath (1354/2011); Stefan Juranek (1355/2011); Markus Tilli (1356/2011); Klaus Jager (1357/2011); Annemarie Grosshans (1358/2011); Andreas Piechotta (1359/2011); (bizalmasan kezelt név) (1360/2011); Roswitha Jost (1361/2011); Jurgen Bauschmann (PRO SCHNEEBERG) (1362/2011); Karin Waringo (1363/2011); Maria Megna (Comitato „Cittadini contro l'Amianto”) (1364/2011); Jiří Focht (ZA ROZVOJ KRUŽBERKA) (2 aláírás) (1365/2011).

 

2012. január 13.

Simon Schutz (Amnesty International Maastricht Students - Group 560) (101 aláírás) (1366/2011); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (1367/2011); Klaus Krapoll (1368/2011); Manfred Gehl (1369/2011); Anna Martišková (45 aláírás) (1370/2011); Béla György (1371/2011).

7.   A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A szeptemberi I. és a szeptemberi II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.

8.   Az elnöki tisztségre pályázók nevének kihirdetése

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzatban előírtaknak megfelelően az alábbi képviselők jelölését kapta kézhez: Nirj Deva, Martin Schulz és Diana Wallis.

9.   A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 477.709/PDOJ).

10.   Az ülés berekesztése

Az ülést 18.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

főtitkár

Martin Schulz

elnök


2012. január 16., hétfő
JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Batten, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Caronna, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ertug, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Foster, Fox, Gahler, Gál, Gallagher, Garcés Ramón, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hökmark, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Lulling, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Merkies, Louis Michel, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Ries, Riquet, Roatta, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka