23.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 344/69


Prasība, kas celta 2013. gada 3. septembrī — ZZ/Komisija

(Lieta F-81/13)

2013/C 344/127

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis — F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kas paaugstināti amatā 2012. gada amatā paaugstināšanas ietvaros

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kas paziņots ar 2012. gada 26. oktobra Administratīvo Informāciju Nr. 27-2012, neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kas paaugstināti amatā 2012. gada amatā paaugstināšanas ietvaros;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.