DOMSTOLENS DOM (ANDEN ADELING)

AF 7. JULI 1964

Luigi de Pascale

mod Kommissionen for Det europæiske økonomiske Fællesskab

Sag 97/63

Processprog: Fransk

Angående:

Annullation af den beslutning, hvorved Gennaro Pandolfelli blev udnævnt til chef for afdeling III-C-2 i direktoratet for »etableringsret og tjenesteydelser« i generaldirektoratet for det interne marked.

Domskonklusion:

Beslutningen om forfremmelse af Gennaro Pandolfelli til den stilling, der ved meddelelse nr. 690 blev opslået ledig i afdeling III-C-2, annulleres.

Generaladvokatens forslag til afgørelse :

at klagen kan antages til realitetsbehandling og er velbegrundet. Den anfægtede beslutning bør annulleres.

Sammendrag

1.

Tjenestemænd — forfremmelse — bedømmelseskriterier — fravær af udtalelser i overgangsperioden for tjenestemandsvedtægten — beslutning ikke er baseret på sådanne udtalelser — gyldighed

(EØF-tjenestemandsvedtægten, artiklerne 43, 45 og 110)

2.

Tjenestemænd — forfremmelse — administrationens forpligtelser — almindelige grundsætninger

(EØF-tjenestemandsvedtægten, artikel 45)

3.

Tjenestemænd — forfremmelse — bedømmelseskriterier — obligatorisk undersøgelse af ansøgernes aktsamling

(EØF-tjenestemandsvedtægten, artikel 45)

1.

Selv om administrationen i overgangsperioden for vedtægten foretager en forfremmelse af en tjenestemand uden at støtte denne på de i vedtægtens artikel 43 forudsete udtalelser, kan dette forhold ikke i sig selv betragtes som grundlag for at erklære forfremmelsen ugyldig.

Jf. sammendrag nr. 2, sag 27/63, Sml. 1954 — 64, s. 467.

2.

Administrationen skal i tilfælde af for fremmelse, uanset hvor vid en skønsbeføjelse den har, — i overensstemmelse med vedtægtens artikel 45, stk. 1, 1. afsnit — foretage en sammenligning af hver ansøgers fortjenester på lige vilkår og på grundlag af sammenlignelige informations- og oplysningskilder.

3.

Hvad angår forfremmelser, skal administrationen støtte sin bedømmelse på en undersøgelse af hver ansøgers aktsamling, hvoraf de overordnedes udtalelser skal fremgå.