19.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/19


Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2011 — Industrias Francisco Ivars/OAPI — Motive (Reductor mecanic de viteză)

(Cauza T-246/10) (1)

(Desen sau model industrial comunitar - Procedură de nulitate - Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând un reductor mecanic de viteză - Desen sau model industrial comunitar anterior - Motiv de nulitate - Lipas caracterului individual - Lipsa unei impresii globale diferite - Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002)

2011/C 340/37

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Spania) (reprezentanți: E. Caballero Oliver și A. Sanz-Bermell y Martínez, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Motive Srl (Montirone, Italia) (reprezentanți: I. Valdelomar și J. Mora Granell, avocați)

Obiectul

Acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a OAPI din 16 martie 2010 (cauza R 1337/2008-3), privind o procedură de declarare a nulității între Motive Srl și Industrias Francisco Ivars, SL.

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Industrias Francisco Ivars, SL la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 195, 17.7.2010