19.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2011 — Industrias Francisco Ivars v. SMHV — Motive (Mekaaninen alennusvaihde)

(Asia T-246/10) (1)

(Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Mekaanista alennusvaihdetta esittävä rekisteröity yhteisömalli - Aikaisempi yhteisömalli - Mitättömyysperuste - Yksilöllisen luonteen puuttuminen - Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2011/C 340/37

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Caballero Oliver ja A. Sanz-Bermell y Martínez)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Motive Srl (Montirone, Italia) (edustajat: asianajajat I. Valdelomar Serrano ja J. Mora Granell)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 16.3.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 1337/2008-3), joka koskee Motive Srl:n ja Industrias Francisco Ivars, SL:n välistä mitättömyysmenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Industrias Francisco Ivars, SL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 195, 17.7.2010.