19.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 340/19


Üldkohtu 6. oktoobri 2011. aasta otsus — Industrias Francisco Ivars versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Motive (reduktorid)

(Kohtuasi T-246/10) (1)

(Ühenduse disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Mehhaanilise käigukasti ühenduse registreeritud disainilahendus - Varasem disainilahendus - Kehtetuks tunnistamise põhjus - Eristatavuse puudumine - Ühesugune üldmulje - Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

2011/C 340/37

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Hispaania) (esindajad: advokaadid E. Caballero Oliver ja A. Sanz-Bermell y Martínez)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Motive Srl (Montirone, Itaalia) (esindajad: advokaadid I. Valdelomar Serrano ja J. Mora Granell)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 16. märtsi 2010. aasta otsuse (asi R 1337/2008-3) peale, mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Motive Srl-i ja Industrias Francisco Ivars, SL-i vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Industrias Francisco Ivars, SL-lt.


(1)  ELT C 195, 17.7.2010.