28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 25/70


Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2011 — ZZ/Comisia Europeană

(Cauza F-118/11)

2012/C 25/137

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite a Comisiei de refuz al adoptării unei decizii privind originea profesională a bolii reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de refuz emise de Comisie sau de care aceasta este răspunzătoare, indiferent care ar fi modul în care acest refuz a fost formulat și indiferent dacă este parțial sau total, referitoare la capetele de cerere ale cererii reclamantului din 30 iunie 2011, transmise Comisiei în persoana reprezentatului legal pro tempore și AIPN a Comisiei;

constatarea abținerii Comisiei de la adoptarea unei decizii, în sensul și în temeiul articolului 78 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, privind originea profesională a afecțiunii care ar fi determinat pensionarea reclamantului stabilită prin Decizia din 30 mai 2005 sau, cel puțin, revizuirea deciziei în cauză, pe care aceasta ar fi adoptat-o, ceea ce nu este sigur, la momentul adoptării Deciziei din 30 mai 2005;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 4 250 de euro, sumă care, dacă și în măsura în care nu este plătită reclamantului, va produce dobânzi în favoarea acestuia, cu rata de 10 % pe an și cu capitalizare anuală începând de mâine și până la data la care plata respectivă va fi efectuată;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 50 de euro pe zi, pentru fiecare zi suplimentară în care va continua abținerea în cauză, începând de mâine și până în a 180-a zi succesivă după 1 iulie 2011, această sumă de 50 de euro trebuind să fie plătită chiar la expirarea zilei respective și, dacă nu este plătită sau în măsura în care nu este plătită, aceasta va produce dobânzi în favoarea reclamantului, cu rata de 10 % pe an și cu capitalizare anuală, începând din ziua următoare zilei în care plata respectivă ar fi trebuit să fie efectuată și până la data la care va fi efectuată;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 60 de euro pe zi, pentru fiecare zi suplimentară în care va continua abținerea în cauză, din a 181-a zi succesivă după 1 iulie 2011 și până în a 270-a zi succesivă după această dată, această sumă de 60 de euro trebuind să fie plătită chiar la expirarea zilei respective și, dacă nu este plătită sau în măsura în care nu este plătită, aceasta va produce dobânzi în favoarea reclamantului, cu rata de 10 % pe an și cu capitalizare anuală, începând din ziua următoare zilei în care plata respectivă ar fi trebuit să fie efectuată și până la data la care va fi efectuată;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 75 de euro pe zi, pentru fiecare zi suplimentară în care va continua abținerea în cauză, din a 271-a zi succesivă după 1 iulie 2011 și până în a 360-a zi succesivă după această dată, această sumă de 75 de euro trebuind să fie plătită chiar la expirarea zilei respective și, dacă nu este plătită sau în măsura în care nu este plătită, aceasta va produce dobânzi în favoarea reclamantului, cu rata de 10 % pe an și cu capitalizare anuală, începând din ziua următoare zilei în care plata respectivă ar fi trebuit să fie efectuată și până la data la care va fi efectuată;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 100 de euro pe zi pentru fiecare zi suplimentară în care va continua abținerea în cauză, din a 361-a zi succesivă după 1 iulie 2011 pe termen nedeterminat, această sumă de 100 de euro trebuind să fie plătită chiar la expirarea zilei respective și, dacă nu este plătită sau în măsura în care nu este plătită, aceasta va produce dobânzi în favoarea reclamantului, cu rata de 10 % pe an și cu capitalizare anuală, începând din ziua următoare zilei în care plata respectivă ar fi trebuit să fie efectuată și până la data la care va fi efectuată;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.