28.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/70


2011 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-118/11)

2012/C 25/137

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Implicitinio Komisijos sprendimo nepriimti sprendimo dėl ieškovo ligos profesinių priežasčių panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą atmesti 2011 m. birželio 30 d. ieškovo prašyme, kuris išsiųstas Komisija per jo teisinį atstovą pro tempore ir Komisijos paskyrimų tarnybai, išdėstytus reikalavimus, kurį priėmė Komisija arba už kurį ji atsakinga, nesvarbu, kokiu būdu šis atsisakymas suformuluotas ir ar jis dalinis ar visiškas.

Konstatuoti, kad Komisija neteisėtai nepriėmė sprendimo, kaip jis suprantamas pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnį ir šį taikant, dėl susirgimo, dėl kurio ieškovas buvo išleistas į pensiją 2005 m. gegužės 30 d. sprendimu, profesinių priežasčių arba bent atsisakė peržiūrėti nagrinėjamą sprendimą, kurį ji priėmė (tai nėra patvirtinta) tuomet, kai priėmė 2005 m. gegužės 5 d. sprendimą.

Priteisti iš Komisijos sumokėti ieškovui 4 250 eurų sumą, t. y. sumą, nuo kurios, jeigu ji nebūtų jam sumokėta, ieškovui atsirastų teisę į kasmet kapitalizuojamas 10 % metines palūkanas nuo sekančios dienos iki šio sumokėjimo dienos.

Priteisti iš Komisijos mokėti ieškovui 50 eurų per dieną pradedant nuo sekančios dienos iki 180-osios dienos po 2011 m. liepos 1 d. už kiekvieną dieną, kol nepriimtas minėtas sprendimas; ši 50 eurų suma turi būti sumokėta iki dienos pabaigos ir, jeigu ji nesumokėta ir kadangi ji nesumokėta, ieškovas turi teisę į kasmet kapitalizuojamas 10 % metines palūkanas nuo sekančios dienos po dienos, kurią ši suma turėjo būti sumokėta, iki dienos, kurią ji bus sumokėta.

Priteisti iš Komisijos mokėti ieškovui 60 eurų per dieną pradedant nuo 181-osios dienos po 2011 m. liepos 1 d. iki 270-osios dienos po šios datos už kiekvieną papildomą dieną, kol nepriimtas minėtas sprendimas; ši 60 eurų suma turi būti sumokėta iki dienos pabaigos ir, jeigu ji nesumokėta ir kadangi ji nesumokėta, ieškovas turi teisę į kasmet kapitalizuojamas 10 % metines palūkanas nuo sekančios dienos po dienos, kurią ši suma turėjo būti sumokėta, iki dienos, kurią ji bus sumokėta.

Priteisti iš Komisijos mokėti ieškovui 75 eurų per dieną pradedant nuo 271-osios dienos po 2011 m. liepos 1 d. iki 360-osios dienos po šios datos už kiekvieną papildomą dieną, kol nepriimtas minėtas sprendimas; ši 75 eurų suma turi būti sumokėta iki dienos pabaigos ir, jeigu ji nesumokėta ir kadangi ji nesumokėta, ieškovas turi teisę į kasmet kapitalizuojamas 10 % metines palūkanas nuo sekančios dienos po dienos, kurią ši suma turėjo būti sumokėta, iki dienos, kurią ji bus sumokėta.

Priteisti iš Komisijos mokėti ieškovui 100 eurų per dieną pradedant nuo 361-osios dienos po 2011 m. liepos 1 d. iki kol nebus priimtas minėtas sprendimas už kiekvieną papildomą nepriėmimo dieną; ši 100 eurų suma turi būti sumokėta iki dienos pabaigos ir, jeigu ji nesumokėta ir kadangi ji nesumokėta, ieškovas turi teisę į kasmet kapitalizuojamas 10 % metines palūkanas nuo sekančios dienos po dienos, kurią ši suma turėjo būti sumokėta, iki dienos, kurią ji bus sumokėta.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.