28.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/70


2011. november 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

(F-118/11. sz. ügy)

2012/C 25/137

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon hallgatólagos határozatának megsemmisítése, amelyben megtagadta, hogy a felperes betegségét foglalkozási eredetűnek ismerje el.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság által kibocsátott vagy egyébként neki tulajdonítható, a 2011. június 30-i, a felperes akkori jogi képviselője által az EB-nak és a Bizottság kinevezésre jogosult hatóságának megküldött kérelmében szereplő kérelmeket elutasító határozatot, az elutasítás módjától és attól függetlenül, hogy ez részleges vagy teljes volt-e;

állapítsa meg azt a tényt, hogy a Bizottság jogellenesen tartózkodott az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 78. cikke szerinti és ennek értelmében vett, a felperesnek a 2005. május 30-i határozatban előírt nyugdíjazását megakadályozó betegség foglalkozási eredetére vonatkozó határozat elfogadásától, vagy legalább is attól, hogy felülvizsgálta volna az általa — ami nem bizonyos — abban az időpontban elfogadott határozatot, amikor elfogadta a 2005. május 30-i határozatot;

kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen meg a felperesnek 4 250,00 eurót, amely összeg, amennyiben nem kerül megfizetésére, 10 %-os éves kamatot keletkeztet a felperes számára, éves tőkésítés mellett, a holnapi naptól kezdve az összeg kifizetésének időpontjáig;

kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen a felperes számára napi 50 eurót, holnaptól kezdődően, a 2011. július 1-jét követő 180. napig minden további olyan nap után, amelyek során fennáll a szóban forgó tartózkodás, az 50 eurós összeget minden egyes nap végén kell megfizetni, és amennyiben ez nem történik meg, vagy nem a kellő mértékben, a felperes számára évi 10 % mértékű kamatokat keletkeztet, éves tőkésítés mellett azon napot követő naptól kezdődően, amelyen a kifizetést teljesíteni kellett volna, azon napig, amikor a kifizetést teljesítik;

kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen a felperes számára napi 60 eurót minden további napra, amíg fennáll a szóban forgó tartózkodás, a 2011. július 1-jét követő 181. naptól kezdve az ezen időpontot követő 270. napig, a 60 eurós összeget minden egyes nap végén kell megfizetni, és amennyiben ez nem történik meg, vagy nem a kellő mértékben, a felperes számára évi 10 % mértékű kamatokat keletkeztet, éves tőkésítés mellett azon napot követő naptól kezdődően, amelyen a kifizetést teljesíteni kellett volna, azon napig, amikor a kifizetést teljesítik;

kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen a felperes számára napi 75 eurót minden további napra, amíg fennáll a szóban forgó tartózkodás, a 2011. július 1-jét követő 271. naptól kezdve az ezen időpontot követő 360. napig, a 75 eurós összeget minden egyes nap végén kell megfizetni, és amennyiben ez nem történik meg, vagy nem a kellő mértékben, a felperes számára évi 10 % mértékű kamatokat keletkeztet, éves tőkésítés mellett azon napot követő naptól kezdődően, amelyen a kifizetést teljesíteni kellett volna, azon napig, amikor a kifizetést teljesíti;

kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen a felperes számára napi 100 eurót minden további napra, amíg fennáll a szóban forgó tartózkodás, a 2011. július 1-jét követő 361. naptól kezdve, a 100 eurós összeget minden egyes nap végén kell megfizetni, és amennyiben ez nem történik meg, vagy nem a kellő mértékben, a felperes számára évi 10 % mértékű kamatokat keletkeztet, éves tőkésítés mellett azon napot követő naptól kezdődően, amelyen a kifizetést teljesíteni kellett volna, azon napig, amikor a kifizetést teljesítik;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.