28.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/70


11. novembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-118/11)

2012/C 25/137

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni kaudne otsus keelduda otsustamast, et hageja haigus on kutsehaigus.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni tehtud või talle omistatav otsus, millega lükati osaliselt või tervikuna tagasi nõuded, mille hageja esitas 30. juuni 2011. aasta taotluses, mille saatis komisjoni pro tempore seaduslikule esindajale ja ametisse nimetavale asutusele;

tuvastada, et komisjon on jätnud tegemata otsuse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 78 tähenduses ja alusel selle kohta, et seisund, mille tõttu hageja 30. mai 2005. aasta otsusega pensionile saadeti, on kutsehaigus, või igal juhul jätnud muutmata selle otsuse, mille komisjon võttis väidetavalt vastu quod incertum est koos 30. mai 2005. aasta otsusega;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 4250 euro suurune summa, millelt juhul ja niivõrd kui ta seda hagejale ei maksa, tuleb tasuda intressi määraga 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates homsest kuni kuupäevani, mil eespool mainitud summa makstakse;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 50 eurot päevas alates homsest iga järgneva päeva eest kuni 180. päevani pärast 1. juulit 2011, kuni komisjon ei ole eespool nimetatud summat maksnud, kusjuures need 50 eurot tuleb maksta sama päeva lõpuks, vastasel juhul või niivõrd kui seda ei maksta, tuleb sellelt hagejale tasuda intressi määraga 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates päevast, mis järgneb kuupäevale, mil oleks tulnud maksta eespool mainitud summa kuni selleni, kui see makstakse;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 60 eurot päevas alates 181. päevast pärast 1. juulit 2011 iga järgneva päeva eest kuni 270. päevani pärast 1. juulit 2011, kuni komisjon ei ole eespool nimetatud summat maksnud, kusjuures need 60 eurot tuleb maksta sama päeva lõpuks, vastasel juhul või niivõrd kui seda ei maksta, tuleb sellelt hagejale tasuda intressi määraga 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates päevast, mis järgneb kuupäevale, mil oleks tulnud maksta eespool mainitud summa kuni selleni, kui see makstakse;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 75 eurot päevas alates 271. päevast pärast 1. juulit 2011 iga järgneva päeva eest kuni 360. päevani pärast 1. juulit 2011, kuni komisjon ei ole eespool nimetatud summat maksnud, kusjuures need 75 eurot tuleb maksta sama päeva lõpuks, vastasel juhul või niivõrd kui seda ei maksta, tuleb sellelt hagejale tasuda intressi määraga 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates päevast, mis järgneb kuupäevale, mil oleks tulnud maksta eespool mainitud summa kuni selleni, kui see makstakse;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 100 eurot päevas alates 361. päevast pärast 1. juulit 2011 iga järgneva päeva eest ad infinitum, kuni komisjon ei ole eespool nimetatud summat maksnud, kusjuures need 100 eurot tuleb maksta sama päeva lõpuks, vastasel juhul või niivõrd kui seda ei maksta, tuleb sellelt hagejale tasuda intressi määraga 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates päevast, mis järgneb kuupäevale, mil oleks tulnud maksta eespool mainitud summa kuni selleni, kui see makstakse;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.