25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/20


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus

Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 71/09)

Jäsenvaltio

Espanja

Reitit

Mallorca-Ibiza; Mallorca-Menorca; Menorca-Ibiza

Julkisen palvelun velvoitteen voimaantulopäivä

Tämän ilmoituksen julkaisupäivä

Osoite, jossa mahdolliset julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: 915977505

Fax 915978643

E-mail: mmederos@fomento.es