27.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 182/7


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka

Kvietimas dalyvauti su viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus atitinkančių reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo konkurse

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 182/09

Valstybė narė

Italija

Maršrutas

Olbija–Roma (Fjumičinas) (į abi puses)

Sutarties galiojimo trukmė

Ketveri metai nuo 2013 m. spalio 27 d.

Pasiūlymų teikimo terminas

2 mėnesiai po šio pranešimo paskelbimo

Adresas, kuriuo galima gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą reikiamą informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su viešuoju konkursu ir su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Via XXIX Novembre 41

09123 Cagliari CA

ITALIA

Tel. +39 0706067308

Faks. +39 0706067338

El. paštas: trasp.osp@regione.sardegna.it

Internetas: http://www.regione.sardegna.it

http://www.mit.gov.it