24.5.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 154/1


RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2010

2011/C 154/01

WERREJ

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2010

1.

Daħla

2.

Ħarsa globali lejn l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2010

3.

Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2010 skont il-kapitolu

Annessi

Anness I:

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2010 mad-dħul tal-2009

Anness II:

Sitwazzjoni tad-dħul tal-2010 – Drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem

Anness III:

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2010 mal-approprjazzjonijiet tal-2009

Anness IV:

Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2010 (approprjazzjonijiet għas-sena 2010 u approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament mis-sena preċedenti)

Anness V:

Użu tad-dħul allokat fl-2010

Anness VI:

Trasferimenti tal-baġit magħmula fl-2010 fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2010

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport li, skont l-Artikolu 122 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 185 tar-Regoli għall-implementazzjoni, imur mal-kontabbiltà tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2010, jagħti rendikont b’mod partikolari tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet. Bl-istess mod, jipprovdi informazzjoni fil-qosor fuq it-trasferimenti tal-approprjazzjonijiet bejn id-diversi punti tal-baġit imwettqa matul is-sena 2010.

Il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit fl-2010 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi tal-baġit għal kull kapitolu. Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu tabelli b’ċifri dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2010.

Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2010 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq is-sit internet Curia (http://curia.europa.eu) li jipprovdi informazzjoni kif ukoll statistika dettaljata dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

2.   EVALWAZZJONI GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2010

2.1.   Dħul

Il-previżjonijiet ta’ dħul tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2010 kienu jammontaw għal EUR 39 957 000.

Bħal ma turi t-Tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2010 kienu jammontaw għal EUR 44 043 087 u jaqbżu l-previżjonijiet b’10,23 % (1).

Tabella 1

Previżjonijiet ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

(EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2010

Drittijiet ikkonstatati 2010

% tat-total

4.

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ korpi oħra Komunitarji

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Dħul varju

10 000,00

10 850,00

0,02

Total

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Wieħed josserva li d-dħul-drittijiet ikkonstatati tat-Titolu 4 (b’mod partikolari tnaqqis mill-pagi tal-Membri u tal-persunal provenjenti mit-taxxa u l-kontribuzzjonijiet soċjali) jirrappreżentaw perċentwali għolja ħafna tad-dħul kollu (97,54 %), filwaqt li d-dħul tat-Titoli 5 u 9 (b’mod partikolari r-rimbors tan-nefqa ta’ kiri ta’ parti mill-binjiet T/T bis mill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll miċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni, mill-bejgħ tal-pubblikazzjonijiet, ir-rimborsi tat-telekomunikazzjoni u l-prodotti finanzjarji) jirrappreżentaw biss 2,46 % tat-total.

L-Annessi I u II jipprovdu informazzjoni supplimentari biċ-ċifri dwar il-proċess tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jikkonċerna d-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem għas-sena preċedenti, it-Tabella II hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 4 jirrappreżenta l-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem miġbura fl-2010 (75,93 %).

Tabella 2

Dħul minn drittijiet imressaq ’il quddiem

(EUR)

Titolu

Dħul tal-2009 imressaq ’il quddiem għall-2010

Dħul minn drittijiet imressaq ’il quddiem

% tat-total

4.

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u korpi oħra Komunitarji

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

14 470,35

13 963,59

2,07

9.

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropa għas-sena 2010 kienu jammontaw għal EUR 329 300 000.

Kif turi t-Tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2010 tammonta għal EUR 323 784 221,31 u tixhed rata ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 98,32 % li baqgħet għolja ħafna, u bħas-sena 2009, hija ogħla minn 98 %.

Wieħed josserva wkoll li, bħal fil-każ tas-snin preċedenti, tliet kwarti tal-baġit implementat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huma allokati għan-nefqa marbuta mal-Membri u mal-persunal (nefqa tat-Titolu 1).

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2010

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010

% tat-total

1.

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Spejjeż oħra (2)

0

0

Total

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

L-Annessi III u IV jipprovdu informazzjoni dettaljata supplimentari b’ċifri, dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010 (meta mqabbla mal-2009, id-dettalji tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

It-tabella 4 hawn taħt turi li l-appropjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2009 għas-sena 2010, li jammontaw għal EUR 18 228 846,03, intużaw fil-parti l-kbira tagħhom (84,9 %).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2009 għall-2010

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1.

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Spejjeż oħra

0

0

0

Total

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

L-Anness IV jipprovdi informazzjoni dettaljata supplimentari b’ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2009 għas-sena 2010.

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul allokat

Għandu jingħad li skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju ċertu dħul jista’ jiġi allokat għall-finanzjament ta’ nefqa speċifika. Għalhekk, dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet supplimentari li jistgħu jintużaw mill-istituzzjoni.

It-Tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji għal kull kapitolu tal-ammont ta’ dħul allokat minn sena tal-baġit għall-oħra kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit.

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

(EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2009 sal-2010

Dħul allokat 2010

Pagamenti 2010

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2010 għall-2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Kif jidher mit-tabella 5, l-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatati matul is-sena tal-baġit 2010 ammontaw għal EUR 1 022 289,69, li minnhom madwar 90 % tal-ammont jikkorrispondu għall-elementi li ġejjin:

rimbors tan-nefqa relatata mal-bini għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 594 526);

dħul mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabra tal-ġurisprudenza (EUR 177 030);

rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 119 106).

L-Anness V jipprovdi l-informazzjoni dettaljata supplimentari b’ċifri fuq l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2010, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għamlet sbatax-il trasferiment tal-baġit, bis-saħħa tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju, għal ammont totali ta’ EUR 8 345 278, jiġifieri ammont iżgħar minn dak tal-istess tipi ta’ trasferimenti magħmula fl-2009 (EUR 9 345 304).

Skont l-Artikoli 22(2) u 24(4) tar-Regolament Finanzjarju, 7 trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet ġew ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit. Dawn it-trasferimenti jammontaw għal EUR 5 621 700 u jikkorrispondu għall-parti l-kbira (67 %) tal-ammont totali tat-trasferimenti matul is-sena tal-baġit. Fir-rigward tat-Titolu 1, l-approprjazzjonijiet provviżorji maħruġa (madwar EUR 3 miljun), ikkontribwew b’mod partikolari għall-ħlas eċċezzjonali ta’ arretrati ta’ remunerazzjonijiet (li jammontaw għal 1,85 %) li jmorru lura għal Lulju 2009 b’deċiżjoni tal-Kunsill f’Diċembru 2010 wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (3). Barra minn hekk, l-approprjazzjonijiet ta’ servizzi esterni fil-qasam tat-traduzzjoni ssaħħew b’madwar EUR 1 000 000, biex jiġi ffaċċat il-piż ta’ xogħol qawwi li kien jirriżulta miż-żieda fl-attività ġudizzjarja tal-istituzzjoni. Fir-rigward tat-Titolu 2, ammont ta’ kważi EUR 1 000 000 ippermetta li jissaħħu l-ħlasijiet bil-quddiem magħmula fuq il-proġett ta’ tiġdid u ta’ estensjoni tal-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex titnaqqas in-nefqa futura tal-baġit fil-kuntest tal-kuntratt ta’ kera-xiri konkluż mal-awtoritajiet Lussemburgiżi.

Barra minn hekk, saru 10 trasferimenti bejn l-artikoli, li ma ġewx ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit kif previst mill-Artikolu 22(4) tar-Regolament Finanzjarju, għal total ta’ EUR 2 723 578.

L-Anness VI jipprovdi dettalji tat-trasferimenti kollha ta’ approprjazzjonijiet, kif ukoll tal-intestaturi tal-baġit ikkonċernati.

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2010 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   TITOLU 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

Kif turi t-Tabella VI hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 1 għas-sena 2010 jammonta għal EUR 248 514 000 u jirrappreżenta ftit iktar minn 75 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw madwar EUR 243 614 674,62 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 98,03 % li tibqa’ għolja ħafna (98,71 % fl-2009).

Tabella 6

Użu tal-approprazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

(EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet għas-sena 2010

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010

% ta’ implementazzjoni

10.

Membri tal-istituzzjoni

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Persunal ieħor u servizzi esterni

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Total

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.   Kapitolu 10 – Membri tal-istituzzjoni

Intużaw madwar EUR 30 180 903,86 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 32 267 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 93,53 % (97,12 % fl-2009).

T a’ min jinnota li ċerti varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ remunerazzjonijiet tal-Membri huma marbuta mad-differenzi inevitabbli bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet deċiżi mill-Kunsill u l-ipoteżi kkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit (+ 1,85 % fl-1 ta’ Jannar 2010 meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ + 2,1 %, u + 0,01 % fl-1 ta’ Lulju 2010 meta mqabla ma’ previżjoni ta’ + 2,5 %). L-ekonomiji fuq l-approprazzjonijiet li b’hekk saru kif ukoll il-ħruġ ta’ approprjazzjonijiet provviżorji (EUR 386 000) barra minn hekk ippermettew li jsir ħlas eċċezzjonali ta’ arretrati tar-remunerazzjonijiet (1,85 %) hekk kif ġie indikat fil-punt 2.2.4.

Barra minn hekk, ċerti ekonomiji fuq l-approprjazzjonijiet, kemmxejn ogħla minn EUR 1 000 000, saru fuq punti tal-baġit marbuta man-nefqa statutorja dwar it-tiġdid tal-mandati tal-Membri tat-tliet Qrati (allowances provviżorji, drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz). Differenzi bħal dawn jirriżultaw mill-proċess normali ta’ preparazzjoni tal-baġit li jirrikjedi li l-previżjonijiet ta’ tiġdid tal-mandat tal-Membri jiġu ppreparati minn ħafna qabel (kważi sena u nofs qabel id-data ta’ tiġdid tal-mandat), bi prudenza, filwaqt li t-tiġdid effettiv tal-mandati tal-Membri, sussegwentement, kultant jirriżultaw minn deċiżjonijiet tal-Istati Membri u minn deċiżjonijiet individwali tal-Membri tal-Qorti.

Ebda trasferiment ma sar mill-Kapitolu 10 lejn kapitoli oħra tal-baġit fl-2010.

3.1.2.   Kapitolu 12 – Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw madwar EUR 192 360 236,35 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 194 718 000, jiġifieri rata għolja ħafna ta’ implementazzjoni ta’ 98,79 % (98,96 % fl-2009).

Bħal fl-2009, dawn ir-riżutati tajbin ħafna jibqgħu jkunu l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ ferm attiva min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-rata ta’ impjiegi okkupati fi tmiem is-sena 2010 telgħet għal 98 %, ċifra kunsiderevoli jekk wieħed iqis l-effetti tal-bdil normali tal-persunal fir-rigward tat-total tal-impjegati tal-istituzzjoni (1 927 pożizzjoni). Barra minn hekk, għandu jitfakkar li, f’kuntest ta’ kriżi ekonomika serja, il-Qorti tal-Ġustizzja ma għamlet ebda sejħa għal impjieg ġdid għas-sena 2010, u matulha intensifikat il-politika tagħha ta’ ċaqlieq biex b’mod intern tipprovdi għal ċerti bżonnijiet prijoritarji.

Bħal fil-każ tal-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 10, wieħed josserva li ċerti varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tar-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fil-Kapitolu 12 huma marbuta mad-differenzi inevitabbli bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet deċiżi mill-Kunsill u l-ipoteżi kkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit (+ 1,85 % fl-1 ta’ Jannar 2010 meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ + 2,1 %, u + 0,01 % fl-1 ta’ Lulju 2010 meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ + 2,5 %).

L-ekonomiji fl-approprjazzjonijiet hekk magħmula, kif ukoll il-ħruġ tal-approprjazzjonijiet provviżorji (EUR 2 380 000), ippermettew li jsir ħlas eċċezzjonali ta’ arretrati ta’ remunerazzjonijiet (1,85 %) hekk kif inhu indikat fil-punt 2.2.4. Huma ppermettew ukoll li jsir trasferiment ta’ EUR 1 000 000 biex jissaħħu l-approprjazzjonijiet tal-punt 1406“Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku” fi ħdan il-Kapitolu 14.

3.1.3.   Kapitolu 14 – Persunal u servizzi esterni oħra

B’mod ġenerali, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, intużaw madwar EUR 16 242 289,99 minn ammont ta’ EUR 16 550 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ta’ 98,14 % (99,5 % fl-2009).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 14 jirrigwardaw kważi kollha kemm huma żewġ punti tal-baġit. Kważi terz ta’ dawn l-approprazzjonijiet jirrigwarda l-punt 1400, “Aġenti oħra”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha baqgħet għolja ħafna (ftit iktar minn 96 %). Iż-żewġ terzi l-oħra jirrigwardaw il-punt 1406“Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha hija ta’ kważi 100 %.

Għal dan l-aħħar punt, li jkopri kemm is-servizzi esterni ta’ traduzzjoni kif ukoll ta’ interpretazzjoni, għandu jiġi kkonstatat li, minkejja l-miżuri organizzattivi differenti adottati dawn l-aħħar snin mill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex jiġu limitati l-bżonnijiet ta’ traduzzjoni, il-piż tax-xogħol tat-tradizzjoni żdied b’iktar minn 12 % fl-2010 meta mqabbel mal-2009. Barra minn hekk, u minħabba x-xewqa tal-Qorti tal-Ġustizzja li ma tagħmilx sejħa għal impjiegi ġodda fl-2010, kien neċessarju li jiżdied ir-rikors għal servizzi esterni u li jissaħħu l-approprjazzjonijiet korrispondenti li jammontaw għal EUR 1 000 000 provenjenti mill-Kapitolu 12.

3.1.4.   Kapitolu 16 – Nefqa oħra li tikkonċerna l-persuni marbuta mal-istituzzjoni

Mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu ntużaw madwar EUR 4 831 244,43 mill-EUR 4 979 000 disponibbli, jiġifieri rata għolja ta’ implementazzjoni ta’ 97,03 % (96,97 % fl-2009).

Żewġ punti minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw kważi 79 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-punt 1612“Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu baqgħet għolja ħafna (kważi 97 % bħall-fl-2009), u l-punt 1654“Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha hija ta’ 100 %.

3.2.   TITOLU 2 – Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi

Kif turi t-Tabella 7 hawn taħt, l-ammont tal-baġit definittiv tat-Titolu 2 għas-sena 2010 jilħaq EUR 80 746 000, li huwa ftit inqas minn kwart tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw madwar EUR 80 149 024,44 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 99,26 % (l-istess bħar-rata tal-2009).

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

(EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2010

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010

% ta’ implementazzjoni

20.

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Laqgħat u konferenzi

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Total

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.   Kapitolu 20 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw daqs EUR 59 082 644,75 jew 99,55 % (99,96 % fl-2009) mill-approprazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li jammontaw għal EUR 59 350 000.

Wara żieda qawwija f’dawn l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 20 bejn l-2008 u l-2009 (+ 33 %) minħabba t-tlestija tal-bini u t-tqegħid fis-servizz tal-kumpless immobbiljari tal-Palazz il-ġdid (4), il-livell ta’ dawn l-approprjazzjonijiet stabbilizza ruħu meta mqabbel mal-2009 (– 0,6 %).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 200“Proprjetà immobbli” u 202“Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 77 % (EUR 45 723 000) u 23 % (EUR 13 627 000) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

Fir-rigward tal-Artikolu 200“Proprjetà immobbli”, n-nefqa tal-punt 2000“Kirjiet” laħqu EUR 10 841 538 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) li jikkorrispondi għall-kera ta’ erba’ binjiet (Allegro, Geos, bâtiment T u bâtiment T bis) li l-użu tagħhom għadu meħtieġ minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-Annessi A, B u C, li bħalissa qed jiġu rinnovati sostanzjalment sabiex isiru konformi mad-diversi standards nazzjonali li daħlu fis-seħħ mill-kostruzzjoni tagħhom (bejn l-1986 u l-1993).

Min-naħa l-oħra, in-nefqa tal-punt 2001“Kiri-Xiri” laħqet kważi EUR 33 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %), u tikkorrispondu prinċipalment għall-pagamenti dovuti sabiex jiġi osservati l-kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għall-bini u għax-xiri tad-diversi binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Barra minn hekk, u b’rieda ta’ tmexxija finanzjarja tajba, uħud mill-approprjazzjonijiet eċċessivi li nħarġu fuq il-Kapitoli 20, 21, 23 u 27 tal-baġit setgħu jiġu allokati għal pagament bil-quddiem sabiex jikkumplementa lil dawk li saru sa mill-2007. Tali tranżazzjoni taqbel perfettament max-xewqat taż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit għall-proġetti ta’ bini tal-istituzzjonijiet Komunitarji, bil-għan li bl-aħjar mod il-piż futur ta’dawn il-proġetti fuq il-baġit jinżamm minimu.

F’dak li jikkonċerna n-nefqa fuq l-Artikolu 202“Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, din laħqet EUR 13 454 818 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 98,74 %) u tirrigwarda kważi għal kollox l-ispejjeż ta’ tindif/manutenzjoni, ta’ konsum ta’ enerġija u ta’ sigurtà/sorveljanza li huma neċessarji għall-amministrazzjoni tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja. Wara s-sena 2009 li matulha l-użu tal-binjiet tal-Palazz il-ġdid kien għadu f’fażi inizjali, wieħed jikkonstata li l-miżuri meħuda (regolar/issettjar tal-installazzjonijiet tekniċi, razzjonalizzazzjoni tad-dispożittivi ta’ tindif/manutenzjoni u attenzjoni/sigurtà) ippermettew ekonomija tal-approprjazzjonijiet li kkontribwew għall-ħlas bil-quddiem indikat fil-paragrafu preċedenti.

3.2.2.   Kapitolu 21 – Informatika, apparat u għamara

Intużaw madwar EUR 15 491 884,75 tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 15 592 000, jew rata għolja ħafna ta’ 99,36 % (98,54 % fl-2009).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 21, li niżlu b’1,7 % meta mqabbla mal-2009, jirrigwardaw, għal madwar 90 %, l-ispejjeż marbuta mal-informatika u mal-għamara.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 210“Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjonijiet”, u bil-kontra tas-sena 2009, il-Qorti tal-Ġustizzja laħħqet mal-bżonnijiet tagħha ta’ xiri ta’ materjal, manutenzjoni tal-installazzjonijiet u żvilupp ta’ applikazzjonijiet fil-qasam tal-informatika u tat-telekomunikazzjonijiet mingħajr ebda tisħiħ tal-approprjazzjonijiet. Fid-dawl tal-importanza tal-park informatiku tagħha u tal-applikazzjonijiet speċjalizzati li l-manutenzjoni tagħhom hija neċessarja għall-ħidma t-tajba tal-attività ġudizzjarja, dan ir-riżultat seta’ jinkiseb biss, minn naħa, permezz tal-vantaġġi ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali possibbli kemm jista’ jkun u, min-naħa l-oħra, permezz ta’ għażliet iktar selettivi fir-rigward ta’ żviluppi ġodda.

Għal dak li jirrigwarda l-Artikolu 212“Għamara”, l-approprjazzjonijiet li ġew ivvutati għal dan l-Artikolu ntużaw 100 %. Dawn l-approprjazzjonijiet ġew allokati, kif previst, għax-xiri ta’ għamara addizzjonali kif ukoll għal tiġdid ta’ parti mill-għamara (akkwistata iktar minn 15-il sena ilu).

3.2.3.   Kapitolu 23 – Nefqa ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw madwar EUR 2 101 661,65, jew 98,07 % (88,18 % fl-2009) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 143 000.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 21, li niżlu b’1,7 % meta mqabbla mal-2009, jirrigwardaw, għal iktar minn 78 %, iż-żewġ tipi ta’ nefqa li ġejjin:

in-nefqa tal-Artikolu 230“Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqet EUR 985 261 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,93 % meta mqabbla ma’ 80,75 % fl-2009);

in-nefqa tal-Artikolu 236“Posta”, li laħqet EUR 692 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % meta mqabbla ma’ 95,22 % fl-2009).

Ekonomiji kbar ta’ approprjazzjonijiet diġà saru dawn l-aħħar snin, b’mod partikolari fir-rigward tal-karti, minħabba l-użu, dejjem ikbar, ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni fi ħdan l-istituzzjoni. It-tnaqqis huwa għaldaqstant inqas qawwi fl-2010 iżda xorta waħda EUR 25 000 setgħu jiġu lliberati u ttrasferiti fil-punt 2001“Kiri-Xiri”.

Min-naħa l-oħra, il-baġit intiż għall-posta ħtieġ tisħiħ ta’ EUR 71 000 minħabba ż-żieda, ikbar milli prevista, kemm tat-tariffi postali kif ukoll tal-volum ta’ posta li kellha tintbagħat (b’mod partikolari l-posta rreġistrata direttament marbuta maż-żieda fin-numru kbir tal-kawżi pproċessati mill-Qorti tal-Ġustizzja).

Fl-aħħar nett, l-Artikolu 238 jinkludi baġit relattivament limitat biex tiġi ffavorita politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex dan imur ix-xogħol kif ukoll biex jiċċaqlaq bejn id-diversi binjiet tal-istituzzjoni. Dan il-baġit kellu jissaħħaħ b’EUR 45 000, skont il-kuntratt konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu, minħabba n-numru ikbar minn dak previst ta’ utenti tan-netwerk ta’ karozzi tal-linja urbani.

3.2.4.   Kapitolu 25 – Laqgħat u konferenzi

Intużaw madwar EUR 629 948,85, jew 78,94 % (93,28 % fl-2009) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 798 000.

Dawn l-approprjazzjonijiet, fil-biċċa l-kbira, huma ddedikati għall-ispejjeż marbuta mal-attività protokollari tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll mal-ispejjeż iddedikati għaż-żjarat lill-istituzzjoni.

Matul is-sena 2010, l-attività protokollari kienet immarkata b’sensiela ta’ avvenimenti ta’ importanza:

Numru ta’ udjenzi solenni, fosthom b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw il-ġurament solenni tal-President u tal-Membri tal-Kummissjoni li daħlu fil-kariga fi tmiem l-2009, tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri li daħlu fil-kariga matul l-2010 u tal-Membri tal-Qorti Ġenerali fl-okkażjoni tat-tiġdid parzjali li sar f’Ottubru 2010;

Laqgħa ta’ diskussjoni fl-okkażjoni tal-ħames anniversarju tal-ħolqien tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Fir-rigward taż-żjarat lill-Qorti tal-Ġustizzja, l-organizzazzjoni tagħhom tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata informazzjoni aħjar dwar l-istituzzjoni ġudizzjarja u l-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea fost dawk li jipprattikaw il-liġi u l-istudenti tal-liġi. Permezz tal-organizzazzjoni ta’ laqgħat mal-membri tal-ġudikatura nazzjonali (laqgħat u seminars), il-Qorti tal-Ġustizzja tkompli ssegwi l-għan, minn naħa, li tiffamiljarizza lill-imħallfin nazzjonali ma’ kif taħdem l-istituzzjoni, mal-mekkaniżmu tar-rinviju għal deċiżjoni preliminari u mal-prattika tad-dritt tal-Unjoni Ewropea, u min-naħa l-oħra, sabiex tipprovdi lill-membri tal-ġudikatura nazzjonali “forum” li jippermettilhom jiltaqgħu.

Peress li l-previżjonijiet tal-baġit għal dawn it-tipi ta’ attività huma fin-natura tagħhom iktar inċerti, l-iktar livell baxx ta’ attività kkonstatat fl-2010 jispjega r-rata minima ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet meta mqabbla mal-2009.

3.2.5.   Kapitolu 27 – Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

Intużaw madwar EUR 2 842 884,44, jew 99,3 % (99,22 % fl-2009) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 863 000.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma allokati għal żewġ tipi ta’ nefqa, li jikkontribwixxu b’mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

in-nefqa tal-Artikolu 272“Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li laħqet EUR 1 162 884 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %). Għandu jitfakkar li minkejja li din in-nefqa tikkostitwixxi investiment indispensabbli għat-tmexxija tajba tat-tlett iqrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni, l-ammont tal-approprjazzjonijiet kien ġie volontarjament iffriżat għal-livell tal-2009;

in-nefqa tal-Artikolu 274“Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 1 680 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %). Din in-nefqa essenzjalment tagħti kontribut għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. It-tnaqqis tal-livell tal-approprjazzjonijiet meta mqabbla mal-2009 huwa kbir (kważi 28 %) u dan jispjega ruħu essenzjalment bil-kundizzjonijiet ferm iktar vantaġġużi tal-kuntratti l-ġodda li jikkonċernaw il-pubblikazzjoni tal-Ġurnal uffiċjali konklużi mill-Uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet. Barra minn hekk, l-approprjazzjonijiet żejda ppermettew li jissaħħu ċerti intestaturi tal-Kapitoli 20 (punt 2001) u 23 (Artikoli 236 u 238).

3.3.   TITOLU 3 – Nefqa ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 37 –   Nefqa partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 37 għall-punt 3710“Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2010, dawn l-approprjazzjonijiet ammontaw għal EUR 40 000 u ntużaw madwar EUR 20 522,25, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 51,3 % (78,58 % fl-2009).

Dawn jirrigwardaw spejjeż, li għalihom hija responsabbli l-istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b’xejn, li jkopru l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħhom hija tassew diffiċli għar-raġuni ta’ implementazzjoni tal-baġit li tvarja ħafna skont is-snin.

3.4.   TITOLU 10 – Nefqa oħra

Kapitolu 10 0 –   Approprjazzjonijiet provviżorji

L-ammont inizjali tal-baġit ta’ EUR 485 700 jikkorrispondi għal 5 % tal-ammont annwali tal-approprjazzjonijiet ta’ servizzi ta’ traduzzjoni esterna mqiegħda f’riżerva matul il-proċedura tal-baġit għall-2010. Fil-fatt, il-Parlament Ewropew kien ivvota emenda trażversali għal numru ta’ istituzzjonijiet Ewropej fl-istennija ta’ tfassil ta’ rapport speċifiku fuq il-kollaborazzjoni interistituzzjonali fil-qasam tat-traduzzjoni. Din ir-riżerva ġiet illiberata fil-bidu ta’ Lulju 2010 permezz tat-trasferiment tal-ammont imsemmi iktar ’il fuq fil-punt 1 4 0 6 “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”.


(1)  Din il-varjazzjoni tinżel għal 2,16 % jekk wieħed jieħu inkunsiderazzjoni d-dħul allokat li jista’ jerġa’ jintuża li, skont il-prassi tal-baġit, jiġi ppreżentat bħala “p.m.” meta jiġi stabbilit il-baġit inizjali iżda li jittieħed debitament inkunsiderazzjoni f’dan l-istess baġit permezz ta’ tnaqqis tal-ispejjeż ikkonċernati fil-punti tal-baġit.

(2)  Il-Parlament kien inizjalment warrab, għall-parti l-kbira tal-istituzzjonijiet, 5 % mill-approprjazzjonijiet ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku fl-istennija tat-tfassil ta’ rapport speċifiku fuq il-kollaborazzjoni interistituzzjonali f’dan il-qasam. Din ir-riżerva mwarrba (EUR 485 700 għall-Qorti tal-Ġustizzja) ġiet liberata fil-bidu ta’ Lulju 2010.

(3)  Kawża Nru 40/2010: rikors għal annullament kontra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1296/2009, tat-23 ta’ Diċembru 2009.

(4)  Li jinkludi l-Palazz l-Antik rinnovat, l-Anell li jdawwar il-Palazz, żewġ torrijiet għoljin ħafna u anness li jgħaqqad il-bini l-antik mal-ġdid tal-Qorti tal-Ġustizzja.


ANNESS I

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2010 mad-dħul tal-2009

(EUR)

Kapitoli/Artikoli

Titolu

Drittijiet ikkonstatati 2010

Drittijiet ikkonstatati 2009

Differenza

Differenza %

400

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Taxxi u tnaqqis varji

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Titolu 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Prodott tal-bejgħ ta' beni mobbli (provvisti) u immobbli

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta' assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat

880,00

 

880,00

0,00

58

Allowances varji

880,00

0,00

880,00

0,00

Titolu 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Dħul varju

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Dħul varju

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Titolu 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Total ġenerali

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


ANNESS II

Sitwazzjoni tad-dħul 2010 - drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa 'l quddiem

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Baġit inizjali

Drittijiet ikkonstatati

Dħul irkuprat

Għad irid jiġi rkuprat

4000

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

Total Kapitolu 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

Total Kapitolu 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Titolu 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

Total Kapitolu 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

Total Kapitolu 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

Total Kapitolu 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta' assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Total Kapitolu 58

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Titolu 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Dħul varju

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Total Kapitolu 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Titolu 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Total

39 957 000,00

40 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Intestaturi tal-Baġit

Titolu

Imressqa 'l quddiem mill-2009 għall-2010

Varzjazzjonijiet fl-2010

Total imressaq 'il quddiem mill-2009 għall-2010

Dħul fuq drittijiet imressqa 'l quddiem

Għad irid jiġi rkuprat

4110

Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Total Kapitolu 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Titolu 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

Total Kapitolu 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

Total Kapitolu 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Titolu 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Total

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


ANNESS III

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2010 mal-approprjazzjonijiet tal-2009

(EUR)

Kapitoli

Titolu

Impenji 2010

Impenji 2009

Differenza

Differenza %

10

Membri tal-Istituzzjoni

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Persunal ieħor u servizzi esterni

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Titolu 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Laqgħat u konferenzi

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Titolu 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Titolu 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Total ġenerali

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


ANNESS IV

Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2010

Intestaturi tal-baġit

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament

Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Remunerazzjonijiet u allowances

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Allowances tranżitorji

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Pensjonijiet

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Missjonijiet

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Taħriġ

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Approprjazzjonijiet provviżorji

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitolu 10

Membri tal-istituzzjoni

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta' sahra

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Allowances fil-każ ta' terminazzjoni bikrija tas-servizz

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Approprjazzjonijiet provviżorji

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitolu 12

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Membri tal-persunal oħra

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Perijodu ta' prova u skambju ta’ persunal

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Servizzi esterni oħra

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Approprjazzjonijiet provviżorji

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitolu 14

Persunal u servizzi esterni oħra

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Spejjeż varji għar-reklutaġġ

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Taħriġ professjonali

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Missjonijiet

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Servizzi soċjali

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Servizz mediku

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Ristoranti u canteens

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Ċentru polivalenti tat-tfal

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Kapitolu 16

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Titolu 1

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Intestaturi tal-baġit

Indiċi 1 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti)

Baġit inizzjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament

Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Kirjiet

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Kiri-xiri

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Akkwist ta' proprjetà immobbli

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Kostruzzjoni ta' bini

0,00

 

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Amministrazzjoni tal-bini

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti immobbli

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Tindif u manutenzjoni

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Konsum ta' enerġija

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Assigurazzjoni

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Kapitolu 20

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta' tagħmir u ta' softwer

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' softwer

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telekomunikazzjonijiet

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Għamara

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Mezzi ta' trasport

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Kapitolu 21

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Spejjeż finanzjarji

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Spejjeż legali u danni

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Posta

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Spejjeż oħra ta' natura amministrattiva

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Kapitolu 23

Spejjeż ta' ħidma amministrattiva kurrenti

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Spejjeż ta’ riċevimenti u ta' rappreżentanza

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Laqgħat, kungressi u konferenzi

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Servizz komuni ta’ interpretazzjoni f’konferenzi

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitolu 25

Laqgħat u konferenzi

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Spejjeż ta' dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjar

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Ġurnal Uffiċjali

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Kapitolu 27

Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Titolu 2

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Spejjeż ġudizzjarji

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitolu 37

Spejjeż partikolari ta' ċerti Istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Titolu 3

Spejjeż ta' missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Approprjazzjonijiet provviżorji

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Riżerva għall-imprevisti

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Titolu 10

Spejjeż oħra

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


ANNESS V

Użu tad-dħul allokat fl-2010

 

Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2009 għall-2010

Dħul allokat 2010

Pagamenti

Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2010 għall-2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 -

Membri tal-istituzzjoni

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12 -

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14 -

Persunal ieħor u servizzi esterni

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16 -

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Titolu 1 -

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20 -

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21 -

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23 -

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25 -

Laqgħat u konferenzi

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27 -

nformazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Titolu 2 -

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37 -

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Titolu 3 -

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Total

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


ANNESS VI

Trasferimenti tal-baġit magħmula fl-2010 fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju

(EUR)

Nru tat-trasferiment

Data

Titolu lejn titolu

Kapitolu lejn Kapitolu

Artikolu lejn Artikolu

Punt lejn punt

Minn Artikolu / Punt

Lejn Artikolu / Punt

Trasferimenti sottomessi għall-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (2), (3) u (4)

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u agenti temporanji)

1220

Allowances fil-każ ta' rtirar mill-impjieg fl-interessi tas-servizz

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Approprjazzjonijiet provviżorji

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Spejjeż finanzjarji

232

Spejjeż legali u danni

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u aġenti temporanji)

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Ġurnal Uffiċjali

236

Posta

 

 

 

45 000

 

 

2740

Ġurnal Uffiċjali

238

Spejjeż oħra ta' natura amministrattiva

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

2022 Tindif u manutenzjoni

2001

Kiri-xiri

 

 

 

 

80 000

 

2024

Konsum ta' enerġija

2001

Kiri-xiri

 

 

 

 

450 000

 

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

2001

Kiri-xiri

 

 

 

51 000

 

 

214

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

2001

Kiri-xiri

 

 

 

25 000

 

 

230

Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

2001

Kiri-xiri

 

 

 

231 000

 

 

2740

Ġurnal Uffiċjali

2001

Kiri-xiri

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Approprjazzjonijiet provviżorji

1000

Remunerazzjonijiet u allowances (Membri)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Approprjazzjonijiet provviżorji

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u aġenti temporanji)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Membri tal-persunal oħra

Subtotal

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Trasferimenti bejn l-Artikoli li ma ġewx sottomessi lill-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(4)

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

2028

Assigurazzjoni

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u aġenti temporanji)

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

2028

Assigurazzjoni

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Kiri-xiri

2007

Tmexxija tal-bini

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Kiri-xiri

2008

Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti immobiljari

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

2029

Infieq ieħor relatat mal-bini

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Servizzi soċjali

1632

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Telekomunikazzjonijiet

2100

Xiri, xogħlijiet, tiswija u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Membri tal-persunal oħra

1404

Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Kiri

2001

Kiri-xiri

Subtotal

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Total

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578